Poziv korisnicima ZMN o uvjetima podmirenja troškova ogrjeva

31.10.2022. - 10.11.2022. NEAKTIVAN DOKUMENT

Sukladno članku 289. stavku 3. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22 i 46/22), dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika zajamčene minimalne naknade (samca ili kućanstva)  koji se griju na drva osigurava se iz sredstava državnog proračuna. U skladu s točkom V. Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za  pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2022. godinu (“Narodne novine“, broj 104/22), mjerilo za financiranje troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva je iznos od 1.050,00 kuna po korisniku za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

Slijedom navedenog pozivaju se korisnici kojima je rješenjem Centra za socijalnu skrb Varaždin utvrđeno pravo na zajamčenu minimalnu naknadu a koji se griju na drva, da do 10. studenog  2022. godine dostave Zahtjev/izjavu da se griju na drva kako bi mogli ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2022. godini.

Uz zahtjev obavezno priložiti:

  • rješenje o ostvarenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb Varaždin
  • izjavu korisnika da se grije na drva
  • presliku broja tekućeg, žiro ili zaštićenog računa.

Povezani dokumenti

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.