Javni poziv za dodjelu novčanih potpora učenicima srednjih škola s područja Općine Vinica

Wednesday, 06 September 2023 - Friday, 22 September 2023 NEAKTIVAN DOKUMENT

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VINICA
Načelnik


KLASA: 602-02/23-01/04
URBROJ:2186-11-23-2
Vinica, 06. rujna 2023. godine

Na temelju članka 4. Odluke o pružanja novčane potpore učenicima srednjih škola Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 109/21), načelnik Općine Vinica objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu novčanih potpora učenicima srednjih škola s područja Općine Vinica

 

1. Općina Vinica utvrđuje potpore u iznosu od 26,55 € mjesečno učenicima srednjih škola koji su u svom osnovnoškolskom obrazovanju imali prosjek ocjena 4,5 i više kroz svih 8 razreda te isti prosjek ostvaruju kroz srednjoškolsko obrazovanje.Potpora se dodjeljuje za razdoblje od 01.09.2023. do 30.06.2024. godine.

2. Učenici će ostvariti pravo na mjesečnu novčanu potporu pod slijedećim uvjetima:

-da oni, kao i njihovi roditelji/staratelji/zakonski skrbnici imaju prebivalište na području Općine Vinica
-da su upisani u redovne obrazovne programe
-da su u svom osnovnoškolskom obrazovanju imali prosjek ocjena 4,5 i više kroz svih 8 razreda te isti prosjek ostvaruju kroz srednjoškolsko obrazovanje

3. Radi ostvarenja prava na novčanu potporu učenici uz prijavu dostavljaju slijedeću dokumentaciju:
-ispunjen obrazac prijave
-potvrdu škole o redovitom upisu u školsku godinu s naznakom obrazovnog programa i razreda
-presliku osobne iskaznice
-preslike osobnih iskaznica roditelja/ staratelja/ zakonskih skrbnika ili preslike uvjerenja o prebivalištu
-broj žiro računa učenika/učenice na koji će se isplaćivati potpora (preslika kartice ili ugovora o otvorenom žiro računu)
-potvrdu škole o ostvarenom prosjeku ocjena (za učenike 1. razreda srednje škole-prosjek ocjena svih osam razreda osnovne škole, a za učenika 2. i viših razreda srednje škole- prosjek ocjena svih osam razreda osnovne škole i prethodnih razreda srednje škole; prosjek se može dokazati kopijama svjedodžba)

Napomena: Učenici koji su u školskoj godini 2022./2023. ostvarili pravo na novčanu potporu mogu dostaviti svjedodžbu za šk.god. 2022./2023., ispunjen obrazac prijave i potvrdu škole o redovitom upisu u školsku godinu s naznakom obrazovnog programa i razreda, uz uvjet da nisu mijenjani osobni dokumenti ( osobna iskaznica, osobne iskaznice roditelja/ staratelja/ zakonskih skrbnika ili uvjerenja o prebivalištu, broj žiro računa učenika/učenice na koji će se isplaćivati potpora).

4. Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom zaprimaju se zaključno do 22. rujna 2023. godine, a mogu se dostaviti, osobno ili poštom na adresu: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5 ili skenirane, elektronskom poštom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. prijave te prijave dostavljene van roka neće se uzeti u obzir. Podnositelji prijava odnosno njihova kućanstva moraju imati podmirene sve obveze prema Općini Vinica.

NAČELNIK OPĆINE VINICA

dr. sc. Branimir Štimec, prof.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.