Sanacija na kuriji Patačić

Napisala on Pon, 07/08/2017 - 11:08,

Ovih dana završili su radovi na već spomenutoj sanaciji preostalog dijela krovišta naše župne crkve sv. Marka Ev. Izvedeni radovi ukupne su vrijednosti 199.750,00 kuna, a sredstva je osiguralo Ministarstvo kulture iz ovogodišnjeg Programa radova na zaštičenim sakralnim građevinama i spomenicima kulturne baštine. U sklopu osiguranih sredstava su nastavljeni radovi i na sanaciji kurije Patačić u Vinici gdje će se ove godine u cijelosti odraditi nivelacijski radovi, dakle iskop zemlje tako da će se sada vidjeti stvarne visine podrumskog prostora . U sklopu ovogodišnjih radova izvršiti će se još i građevinski radovi koji se odnose na izgradnju dijela stropa u prizemnom dijelu zgrade a izvršiti će se i djelomična sanacija postojećih zidova.  Za nastavak radova na kuriji ove godine Ministarstvo je osiguralo sredstva u iznosu od 250.000.00 kuna, a iz istog izvora  osigurana su i sredstva u iznosu od 70.000,00 kuna za  stari  grad „Burg“ u Vinica Bregu. Načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac je  sa predstavnikom izvođača radova  obišao je gradilište spomenute kurije u Vinici.