PRIJAVA ŠTETA OD MRAZA

Napisala on Pet, 28/04/2017 - 14:04,

O B A V I J E S T

OBAVJEŠTAVAMO GRAĐANE NA ČIJIM SU POLJOPRIVREDNIM KULTURAMA, DANA 21. I 22. TRAVNJA 2017. GODINE NASTALE ŠTETE OD    ELEMENTARNE    NEPOGODE   –   MRAZA,   DA    NASTALU    ŠTETU

MOGU PRIJAVITI

 

U PROSTORIJAMA OPĆINE VINICA

 

OD UTORKA 2. SVIBNJA 2017. DO PETKA 5. SVIBNJA 2017. GODINE

U VREMENU   OD   10,00   DO   14,00   SATI.

 

 

PRILIKOM PRIJAVE ŠTETE POTREBNO JE PREDOČITI:

 

OSOBNU ISKAZNICU I OIB VLASNIKA NEKRETNINE, POSJEDOVNE LISTOVE ODNOSNO ISPIS KATASTARSKIH ČESTICA PRIJAVLJENIH U UPISNIKU POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA ILI ARKODU, NA KOJIMA JE NASTALA ŠTETA OD MRAZA I BROJ ŽIRO RAČUNA.

 

UKOLIKO SE RADI O TRAJNIM NASADIMA (VOĆNJACI I VINOGRADI) POTREBNO JE DATI TIČAN PODATAK O BROJU I VRSTI STABALA VOĆAKA, ZA VINOGRADE BROJ TRSOVA, A ZA OBRTNA SREDSTVA POTREBNO JE DATI TOČAN PODATAK O POVRŠINI POD ODREĐENOM POLJOPRIVREDNOM KULTUROM.

 

PRIJAVITELJI KOJI NEĆE POSJEDOVATI POTPUNU, NAPRIJED NAVEDENU, A  OD  DRŽAVNOG  POVJERENSTVA  PROPISANU DOKUMENTACIJU, KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTJEV, NEĆE MOĆI PODNIJTI ZAHTJEV.

 

 

                                                                                              OPĆINA VINICA