Isplata jednokratnog novčanog primanja umirovljenicima u ožujku 2024. godine

OBJAVLJENO 22.1.2024.  |  AUTOR: Općina Vinica

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 21. prosinca 2023., donijela je  Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, kako bi se omogućila isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovina kojima pomoć nije isplaćena u prosincu 2023. 

Tako će 160 eura pomoći dobiti oni s mirovinom do 300 eura, 120 eura dobit će oni s mirovinom između 300 i 435 eura, 80 eura dobivaju oni s mirovinom od 435 do 570 eura, a oni s mirovinom od 570 do 700 eura dobit će 60 eura te 50 eura oni kojima je mirovina između 700 i 840 eura.

U nastavku pročitajte tko ima pravo na jednokratno novčano primanje, koji su uvjeti i tko treba dostaviti dokaz o netoiznosu mirovine za prosinac 2023. 

Tiskanicu za dostavu podataka o visini inozemne mirovine preuzmite ovdje

Pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja u ožujku 2024. imaju:
• korisnici hrvatske mirovine, kojima je pravo na mirovinu priznato do 31. prosinca 2023. te su zatečeni u isplati za mjesecprosinac 2023. najkasnije na dan 15. veljače 2024.
• korisnici mirovine, kojima se uz mirovinu ostvarenu u RH isplaćuje i mirovina iz inozemstva*
• korisnici mirovine s prebivalištem u RH, kojima se mirovina isplaćuje samo iz inozemstva*
• korisnici mirovine ostvarene u RH, koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu uinozemstvu
• korisnici mirovine koji su zaposleni, odnosno obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja, a priznato im je pravo na mirovinu do 31. prosinca 2023. te su zatečeni u isplati za mjesec prosinac 2023. najkasnije na dan 15. veljače 2024.
 
Uvjeti za isplatu jednokratnog novčanog primanja:
• prebivalište u RH
• korisnici samo inozemne mirovine moraju imati prebivalište u RH u neprekidnom trajanju od najmanje tri mjeseca neposrednoprije donošenja Odluke Vlade RH (od 21. prosinca 2023.)
• ukupno mjesečno mirovinsko primanje ne smije prelaziti iznos od 840,00 eura, bilo da je riječ o mirovini ostvarenoj u RH,mirovini koja se isplaćuje uz hrvatsku mirovinu ili samo inozemnoj mirovini
• dostava dokaza o netoiznosu mirovine za prosinac 2023. godine
 
Dokaz o netoiznosu inozemne mirovine za prosinac 2023. dostavljaju:
• korisnici hrvatske mirovine kojima se isplaćuje i mirovina iz inozemstva
• korisnici samo inozemne mirovine (kao i broj transakcijskog računa korisnika mirovine otvorenog u banci u RH na koji seisplaćuje inozemna mirovina)
• korisnici hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu,kojima ukupno mjesečno mirovinsko primanje ne prelazi iznos od 840,00 eura (trebaju dostaviti izjavu da ne primajuinozemnu mirovinu)
 
Nemaju pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja:
• korisnici koji nemaju prebivalište u RH
• korisnici nacionalne naknade za starije osobe
 
Dokaz (potvrdu) o visini mirovine može se dostaviti popunjavanjem Tiskanice za dostavupodataka o visini inozemne mirovine, poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jediniciHZMO-a te putem online obrasca, dostupnog na web stranici HZMO-a.Korisnici mirovine koji su ostvarili staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na inozemnumirovinu, na Tiskanici za dostavu podataka o visini inozemne mirovine ili online obrascutrebaju označiti polje – Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu.
 
Rok za dostavu dokaza o visini inozemne mirovine: 29. veljače 2024.
 
Korisnicima hrvatske i inozemne mirovine, korisnicima hrvatske mirovine koji su navršili mirovinskiKorisnicima hrvatske i inozemne mirovine, korisnicima hrvatske mirovine koji su navršili mirovinskistaž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, korisnicima samo inozemnemirovine, korisnicima koji su zaposleni, kao i korisnicima koji su pravo na mirovinu i isplatumirovine ostvarili do 31. prosinca 2023. te su zatečeni u isplati za mjesec prosinac 2023., najkasnijena dan 15. veljače 2024., jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u ožujku 2024.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.