Objava biračima za izbore za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

OBJAVLJENO 12.4.2024.  |  AUTOR: Općina Vinica

Do srijede 29. svibnja 2024. birači mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis, prethodnu registraciju, aktivnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta (tzv. žute potvrde).

Predsjednik Republike Hrvatske donio je Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

Izbori će se održati u nedjelju 9. lipnja 2024. godine.

Birači svoje podatke upisane u registar birača mogu provjeriti na poveznici: https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/.
 
Pregled, dopunu i promjenu podataka upisanih u registar birača te podnošenje zahtjeva za:

 1. privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta
 2. prethodnu registraciju
 3. aktivnu registraciju
 4. izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta (tzv. žuta potvrda)

birači mogu obaviti najkasnije do 29. svibnja 2024. godine.

Zahtjevi se mogu podnijeti nadležnom upravnom tijelu županije ili Grada Zagreba ili putem sustava e-Građani. Nadležna upravna tijela županija i Grada Zagreba, koja vode registar birača, na svojim mrežnim stranicama objavit će svoje kontakt podatke i informacije o vremenu i mjestu rada.

POPIS NADLEŽNIH UPRAVNIH TIJELA ŽUPANIJA I GRADA ZAGREBA

BIRAČI KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

 • Ako žele glasovati u Republici Hrvatskoj izvan mjesta svog prebivališta, zatražit će PRIVREMENI UPIS za mjesto gdje će se zateći na dan održavanja izbora.
  Zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta birač može podnijeti bilo kojem nadležnom upravnom tijelu u županiji ili Gradu Zagrebu, bez obzira na mjesto prebivališta ili mjesto gdje će se zateći na dan izbora.
 • Ako žele glasovati u inozemstvu, zatražit će PRETHODNU REGISTRACIJU
  Zahtjev za prethodnu registraciju birač može podnijeti u inozemstvu - u  bilo kojoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske ili u Republici Hrvatskoj - u nadležnom upravnom tijelu u županiji ili Gradu Zagrebu. 
 • Iznimno, birači mogu u nadležnom upravnom tijelu kod kojeg su upisani u registar birača, zatražiti POTVRDU ZA GLASOVANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA (tzv. žuta potvrda) bez navođenja mjesta boravka na dan održavanja izbora, a temeljem koje će moći glasovati na bilo kojem biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu gdje će se zateći na dan izbora. 


BIRAČI KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ 

 • Birači kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ili su podnijeli zahtjev za izdavanjem iste, ne moraju se aktivno registrirati već će se po službenoj dužnosti aktivno registrirati za državu i konzularno područje prema adresi prebivališta upisanoj u osobnoj iskaznici.


Ako žele glasovati na području druge diplomatske misije ili konzularnog ureda u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj ili imaju prijavljeno prebivalište na adresi različitoj od navedene u osobnoj iskaznici s inozemnom adresom, moraju podnijeti zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije. Birač koji ne promijeni mjesto aktivne registracije, moći će glasovati samo u mjestu gdje je već aktivno registriran po službenoj dužnosti za državu i konzularno područje prema inozemnoj adresi navedenoj u osobnoj iskaznici.

e-Građani

Birači koji imaju vjerodajnice i pristup sustavu e-Građani mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju te izmjene tih zahtjeva putem sustava e-Građani.
IZDAVANJE POTVRDE ZA GLASOVANJE NA DAN ODRŽAVANJA IZBORA
Skreće se pozornost biračima, koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, da samo birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeće osobne iskaznice ulaze u popis birača i nalazit će se na izvacima iz popisa birača koji će biti dostavljeni na biračka mjesta.

Birači koji nemaju važeću osobnu iskaznicu mogu ostvariti svoje pravo glasovanja s potvrdom za glasovanje koju na dan održavanja izbora izdaju nadležna upravna tijela županija ili Grada Zagreba prema mjestu prebivališta birača.

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu aktivno registrirani, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja u inozemstvu potvrdom koju izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu.

DRŽAVLJANI DRUGIH DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE

Najkasnije 30 dana prije dana izbora, odnosno do 9. svibnja 2024. birači - državljani drugih država članica Europske unije, mogu podnijeti zahtjev za upis u registar birača.
Državljani drugih država članica Europske unije koji imaju prijavljeno prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, pod istim uvjetima koji vrijede za hrvatske državljane, mogu ostvariti svoje biračko pravo u Republici Hrvatskoj na izborima za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

Svoje biračko pravo u Republici Hrvatskoj mogu ostvariti ako podnesu zahtjev za upis u registar birača nadležnom upravnom tijelu u županiji ili Gradu Zagrebu, prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj, do 9. svibnja 2024.

Uz zahtjev za upis u registar birača, državljanin druge države članice Europske unije prilaže:
a) izjavu u kojoj navodi:

 1. državljanstvo; adresu prebivališta u Republici Hrvatskoj; prethodno mjesto boravišta u inozemstvu
 2. da će ostvariti pravo glasovanja samo u Republici Hrvatskoj
 3. da nije lišen prava glasovanja u državi članici Europske unije čiji je državljanin

b) presliku inozemne identifikacijske isprave.

POPIS NADLEŽNIH UPRAVNIH TIJELA ŽUPANIJA I GRADA ZAGREBA

 

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.