Javni natječaj za dodjelu nagrada najuspješnijim studentima

Friday, 09 February 2024 - Friday, 23 February 2024 NEAKTIVAN DOKUMENT

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VINICA

Načelnik

 

KLASA: 061-05/24-01/02

URBROJ:2186-11-24-1

 

Vinica, 09. veljače 2024. godine

 

Na temelju članka 9. stavak 2. Odluke o nagradama najuspješnijim studentima („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/14), Općinski načelnik Općine Vinica objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu nagrada najuspješnijim studentima

 

1. Predmet natječaja: Dodjela nagrada najuspješnijim studentima s prebivalištem na području Općine Vinica.

2. Povodom Dana Općine, Općina Vinica dodijelit će 3 nagrade najuspješnijim redovitim studentima, svaka u iznosu od 664,00 eura.

3. Kriteriji za dodjelu nagrade:

– da su državljani RH

– da imaju prebivalište na području Općine Vinica u trajanju najmanje 2 godine

– da im je prosjek ocjena svih položenih ispita tekućeg studija, uključujući i prethodno završene razine studija, iznad 4,49

– da su redovno upisani u drugu ili višu godinu studija i da nemaju zaostajanja tijekom studija.

4. Uz prijavu koja se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Vinica ili na www.vinica.hr kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  1. presliku važeće domovnice ili putovnice
  2. presliku važeće osobne iskaznice ili potvrdu nadležne PU Varaždinske o duljini prebivališta na području Općine
  3. potvrdu visokog učilišta o upisu u tekuću akademsku godinu (2023/24.) u statusu redovitog studenta iz koje je vidljiva godina studija, naziv i vrsta studija, trajanje studija (broj semestara) i godina upisa prve godine.
  4. ovjereni prijepis ocjena svih godina tekućeg studija, a studenti diplomskih studija dostavljaju i ovjereni prijepis ocjena prethodno završene razine studija
  5. studenti na studijima u inozemstvu dokumente pod c) i d) dostavljaju i prevedene na hrvatski jezik i ovjerene kod sudskog tumača.

5. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

OPĆINA VINICA

Vinička ul. 5, Marčan,

42207 Vinica

„Povjerenstvo za dodjelu nagrade najuspješnijim studentima“

ili putem e-mail adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rok za dostavu je 23. veljače 2024. godine.

                                                                                               NAČELNIK OPĆINE VINICA

                                                                                                 dr. sc. Branimir Štimec, prof.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.