Javni poziv za dodjelu novčanih potpora studentima s područja Općine Vinica

Thursday, 05 October 2023 - Tuesday, 31 October 2023 NEAKTIVAN DOKUMENT

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VINICA
Načelnik

 

KLASA: 602-03/23-01/04

URBROJ:2186-11-23-2

Vinica, 05. listopada 2023. godine

 

Na temelju članka 3. Odluke o uvjetima i kriterijima pružanja novčane potpore studentima Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 60/13. i 104/18.), Općinski načelnik objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu novčanih potpora studentima s područja Općine Vinica

 

1. Općina Vinica će u akademskoj godini 2023/2024. dodjeljivati novčane potpore u iznosu od:

a) 39,82 € mjesečno– studentima koji studiraju na području Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije

b) 66,36 € mjesečno– studentima koji studiraju u Zagrebu, u ostalim županijama u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu

 

2. Studenti će ostvariti pravo na mjesečnu novčanu potporu pod slijedećim uvjetima:

-da oni, kao i njihovi roditelji/staratelji/zakonski skrbnici imaju prebivalište na području

Općine Vinica

-da su redoviti studenti

-da su ostvarili minimalni prosjek ocjena od 2,5 u prethodnoj godini studija

-da mjesečna primanja po domaćinstvu studenta ne prelaze iznos od 3 prosječne mjesečne neto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini što iznosi 3.047,18 €

 

3. Radi ostvarenja prava na novčanu potporu studenti uz prijavu dostavljaju slijedeću dokumentaciju:

-presliku vlastite osobne iskaznice te preslike osobnih iskaznica roditelja/staratelja/ zakonskih skrbnika

-potvrdu visokog učilišta o redovnom upisu u akademsku godinu s naznakom godine studija i semestra

-potvrdu visokog učilišta o ostvarenom prosjeku ocjena (odnosi se na studente 2. i viših godina studija, a studenti upisani u 1. godinu diplomskog studija dostavljaju potvrdu s prosjekom ocjena ostvarenim na preddiplomskom studiju

-potvrdu Porezne uprave o prihodima ostvarenim u prethodnoj godini kao dokaz o primanjima za svakog roditelja/staratelja/zakonskog skrbnika odnosno odgovarajuću potvrdu o visini prihoda ukoliko roditelji/staratelji/zakonski skrbnici studenta ostvaruju prihode u inozemstvu

-broj žiro – računa na koji će se vršiti uplata potpore

Studenti koji su i  prošle godine primali stipendiju, mogu dostaviti ispunjeni obrazac prijave, potvrdu visokog učilišta o redovnom upisu u akademsku godinu s naznakom godine studija i semestra, potvrdu visokog učilišta o ostvarenom prosjeku ocjena (odnosi se na studente 2. i viših godina studija, a studenti upisani u 1. godinu diplomskog studija dostavljaju potvrdu s prosjekom ocjena ostvarenim na preddiplomskom studiju), potvrdu Porezne uprave o prihodima ostvarenim u prethodnoj godini kao dokaz o primanjima za svakog roditelja/staratelja/zakonskog skrbnika odnosno odgovarajuću potvrdu o visini prihoda ukoliko roditelji/staratelji/zakonski skrbnici studenta ostvaruju prihode u inozemstvu, pod uvjetom da se ostali dokumenti nisu mijenjali. Odnosno, nije potrebno ponovno dostavljati preslike vlastite osobne, te osobne iskaznice roditelja/ staratelja/ zakonskih skrbnika, te broj žiro računa.

 

4. Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom zaprimaju se zaključno do 31. listopada 2023. godine, a mogu se dostaviti, osobno ili poštom na adresu: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5 ili skenirane, elektronskom poštom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Nepotpune prijave te prijave dostavljene van roka neće se uzeti u obzir.

Podnositelji prijava odnosno njihova kućanstva moraju imati podmirene sve obveze prema Općini Vinica.

 

NAČELNIK OPĆINE VINICA

dr. sc. Branimir Štimec, prof.

Povezani dokumenti

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.