Odluka o ispunjavanju propisanih uvjeta natječaja

Tuesday, 28 March 2023


REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VINICA
Povjerenstvo za provjeru
ispunjavanja propisanih uvjeta
natječaja

KLASA: 402-02/23-01/01
URBROJ:2186-11-23-21
Vinica, 24. ožujka 2023. godine

Na osnovu članka 16. i 17. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 19/22), te Rješenja o izboru članova Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja (KLASA: 402-02/23-01/01, URBROJ:2186-11-23-2 od dana 08. veljače 2023.), Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja donosi

ODLUKU
o ispunjavanju propisanih uvjeta natječaja

I

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja dana 24.ožujka 2023. godine je u postupku administrativne kontrole utvrdilo da slijedeće prijave ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

 1. PROMICANJE ISTINE O DOMOVINSKOM RATU- UDVDR, OGRANAK VARAŽDIN- KLUB VINICA
 2. NOGOMET U VINICI- NK VINICA
 3. PROMICANJE KULTURE TE ODRŽAVANJE SJEĆANJA NA STRADALE BRANITELJE U DOMOVINSKOM RATU- UDRUGA BIVŠIH HRVATSKIH VOJNIKA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
 4. BRANIMO BOJE ŠRK- VINICA- ŠRK VINICA
 5. AKTIVNOSTI KUD-A VINICA TIJEKOM 2023. GODINE- KUD VINICA
 6. 3. LIGA SJEVER, LIGA MDK, 25. MEMORIJALNI TURNIR MLADEN KASUN- KK VINICA
 7. UDRUGA VINOGRADARA I VINARA U 2023. GODINI- UDRUGA VINOGRADARA VINEA VINICA
 8. NATJECANJE U GAĐANJU GLINENIH GOLUBOVA 2023- LU OPEKA
 9. PROMICANJE KULTURE I GLAZBE U 2023. GODINI- UDRUGA ZA NJEGOVANJE PUHAČKE GLAZBE VINICA
 10. AKTIVNO SA UMIROVLJENICIMA OPĆINE VINICA- UDRUGA UMIROVLJENIKA VINICA
 11. UNAPREĐENJE GOSPODARENJA PRIVATNIM ŠUMAMA- UPŠ OPEKA VINICA
 12. REDOVNA AKTIVNOSTI- KK OPEKA DONJE VRATNO
 13. LJETO S UMAMIJEM, SPORTSKI DAN U VINICI- UDRUGA MLADIH UMAMI VINICA
 14. VOLIM GIMNASTIKU – GK VINICA
 15. MEĐUNARODNI MOTO SUSRET MK BOMBELLES- MK BOMBELLES
 16. 8. SEOSKE SPORTSKE IGRE- UDRUGA ZA ŠPORT I REKREACIJU KAPLA
 17. ODBOJKA ZA ŽIVOT- Natjecanje u 3. i 4. hrvatskoj odbojkaškoj ligi, regija Sjever., Ljetni turnir odbojke na pijesku „JANA KUP“, Škola odbojke za djecu osnovnoškolske dobi- OK VINICA

II

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja dana 24. ožujka 2023. godine je u postupku administrativne kontrole utvrdilo da slijedeće prijave ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

 1. ČUVANJE I POHRANJIVANJE POVIJESNIH DOKUMENATA- VZO VINICA -ne ispunjava kriterij iz članka 17. stavka 1. podstavka 4. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 19/22)
 2. PODNEVNI DOČEK NOVE GODINE- DVD VINICA -ne ispunjava kriterij iz članka 17. stavka 1. podstavka 4. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 19/22)

III

Sve udruge čije prijave su odbijene iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta, o toj činjenici moraju biti obaviještene u roku od najviše osam dana od dana donošenja odluke, nakon čega imaju narednih osam dana od dana prijema obavijesti, podnijeti prigovor Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinica koji će u roku od osam dana od primitka prigovora odlučiti o istome.

U slučaju prihvaćanja prigovora od strane Jedinstvenog upravnog odjela, prijava će biti upućena u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena.

IV

Sve udruge čije prijave su ispunile propisane uvjete natječaja, upućuju se u daljnju proceduru, odnosno u ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata.

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja
propisanih uvjeta natječaja

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.