Radni sastanak na temu: Štete od lisica, i ostalih predatora ali i štete od divljači

Napisala on Pon, 07/08/2017 - 11:08,

U petak je u prostorijama Općine Vinice održan  radni sastanak na temu: Štete od lisica, i ostalih predatora,  ali i štete od divljači. Zbog učestalih pritužbi od strane mještana s područja naše općine na sve učestalije i velike štete prilikom ulaska lisica u naseljeno mjesto,  načelnik Općine Marijan Kostanjevac sazvao je radni sastanak na tu temu. Na radnom sastanku bili su predstavnici  PU Varaždinske, Lovačkog saveza Varaždinske županije, Veterinarske stanice Varaždin, Varaždinske županije i Lovačke udruge „Opeka“ Vinica. Na početku radnog sastanka načelnik je pozdravio sve prisutne,  zahvalio na dolasku te se ukratko  osvrnuo na problem  sa željom da se pokuša zajedničkim akcijama zaštiti naša domaćinstva koje zadnjih mjeseci i godina trpe velike štete od lisica.Načelnik je istaknuo  da mu je poznato da  se unutar 300 metara ne smije pucati, ali je isto tako naglasio kako smatra da  se jednom koordiniranom akcijom ipak može pronaći način da se zaštiti naše žitelje. Predsjednik Lovačkog saveza Varaždinske županije gospodin  Ivan Kutnjak rekao je da problem postoji i to ne samo na području Općine Vinica nego i u drugim općinama i gradovima Varaždinske županije. Zakon na žalost otežava bilo kakvu intervenciju lovaca na terenu na što se nadovezao i gospodin Labaš tajnik Lovačkog saveza, naglasivši kako čl. 64 Zakona o lovstvu sve govori. Također je naglašeno kako prema  čl.19 imovinu treba štiti vlasnik zemljišta,  ali su se prisutni isto tako složili da je suradnja ovakvog oblika svakako  dobra i da svi moraju odraditi svoj dio, a Općina mora donijeti program zaštite divljači. Gospodin Adamić predsjednik Lovačke udruge Opeka Vinica  osvrnuo se na problem nekontroliranog odlagana životinjskog otpada  od ( peradi, svinji i sl.) tako da u velikoj mjeri i to odlaganje privlači lisice. Predstavnik Veterinarske stanice na  upit načelnika da li postoje tragovi bjesnoće rekao je kako se danas bjesnoća premalo istražuje, a postoji velika opasnost ili stalna opasnost od bjesnoće koja je 100% smrtonosna, te se zato mora stimulirati lovce na odstrjel  lisica i neprekidno kontrolirati bjesnoću. Gospodin Matošić ispred PU Varaždinske pohvalio je ovakav sastanak i rekao kako se jedino na takav način može nešto kvalitetnog i napraviti, a također je i naveo da bi trebalo kupiti više pušaka za uspavljivanje na području županije. Prema riječima načelnika, svi prisutni zauzeli su stav i donijeli zaključak kako se taj problem mora dići na razinu svih Općina i Gradova u Varaždinskoj županiji, da treba dodatno  treba dodatno educirati mještane,  ali jednako tako i stimulirati lovce za svaku odstreljenu lisicu. Načelnik Općine Marijan Kostanjevac preuzeo je obavezu da se svi načelnici i gradonačelnici  u Varaždinskoj županiji čim prije sastanu i da cijelu problematiku još jednom proanaliziraju  te da se nakon toga o zajedničkom  stavu  obavijesti resorno Ministarstvo poljoprivrede i ministra gopodina Tološića.