Sadnja sezonskog cvijeća

Četvrtak, Lis 22, 2020

Kao i svake jeseni, cvjetne gredice na području Općine Vinica ponovo su osvanule u novom sjaju. Sezonsko cvijeće koje ih je uljepšavalo cijelog ljeta zamijenjeno je maćuhicama . Zahvaljujući vrijednim rukama djelatnika zaposlenih u okviru Programa javnih radova dosad je posađeno više od  800 maćuhica.

Obzirom da Općina Vinica i Srednja škola Arboretum Opeka već godinama kvalitetno surađuju, kao rezultat dobre suradnje učenici škole pod nadzorom svojih profesora ukrasili su maćuhicama prostor pred zgradom Općine u Marčanu. 

Ove je srijede pred zgradom Općine Vinica bio stacioniran mobilni šalterski ured MUP-a koji je prvenstveno namijenjen stanovnicima starije dobi , teško pokretnim i invalidnim osobama iz udaljenijih mjesta kojima je otežan dolazak u sjedište Policijske uprave radi izdavanja potrebnih dokumenata. Stanovnici Općine Vinica iskazali su veliki interes za mogućnosti ishođenja potrebnih osobnih isprava, a osim mnogobrojnih informacija, službenici mobilnog šalterskog ureda izdali su i 13 dokumenata .Mobilni šalterski ured obišao je i g. Siniša Brkinjač, rukovoditelj Službe zajedničkih i upravnih poslova u PU Varaždinskoj, a s kojim je i dogovarano postavljanje mobilnog ureda u Vinici.

- Zadovoljan sam što smo postavljanjem mobilnog šalterskog ureda MUP-a olakšali našim građanima korištenje usluga upravnih poslova iz djelokruga Policijske uprave, a obzirom na iskazani interes i potrebe građana , postoji mogućnost dogovora da se mobilni šalterski ured postavi u više navrata godišnje , izjavio je načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja za sufinaciranje Programa "Energetska učinkovitost obiteljskih kuća na području Općine Vinica" objavljuje Neslužbenu bodovnu listu

Ministarstvo unutarnjih poslova osiguralo je mobilni ured za obavljanje upravnih poslova čime se želi poboljšati kvaliteta suradnje i pružanja usluga građanima te povećati kvaliteta života u lokalnoj zajednici. Mobilni šalterski ured prvenstveno je namijenjen stanovnicima starije dobi, teško pokretnim osobama i invalidima u udaljenijim mjestima, a kako bi im se olakšao postupak ishođenja isprava.

Mobilni šalterski ured Policijske uprave za područje Općine Vinica uredovati će

dana 01. listopada (srijeda) 2014. godine u vremenu od 9,00 do 14,00 sati ,

na parkiralištu kod zgrade Općine

Pozivamo sve građane, a posebno one kojima je otežan dolazak u sjedište Policijske uprave varaždinske,  da iskoriste mogućnost mobilnog šalterskog ureda te ishode potrebne osobne isprave. U mobilnom uredu mogu prijaviti i odjaviti prebivalište, podnijeti zahtjev za osobnu iskaznicu, putovnicu, vozačku dozvolu te registrirati vozilo.

U utorak je u Kamenolomu Marčan sudeći po detonaciji, ponovo izvršeno  miniranje jačih razmjera. Obzirom na pristigle pritužbe građana, načelnik Marijan Kostanjevac  svim mjerodavnim institucijama : predsjedniku Sabora RH, Predsjedniku Vlade RH,  PU Varaždinskoj, Upravi nadležnoj za inspekcijske poslove u Ministarstvu gospodarstva nadležnoj za nadzor u području rudarstva, županu Varaždinske županije i Područnom uredu za zaštitu i spašavanje, uputio je apel za rješavanje problematike miniranja slijedećeg sadržaja:

          "U posljednjih dvadesetak godina u Općini Vinica imamo velikih problema zbog neprimjerenog miniranja i načina eksploatiranja mineralnih sirovina u Kamenolomu Marčan. U tom je razdoblju Općina pokretala više rasprava i sastanaka, a sami oštećenici su radi nadoknade štete pokretali i sudske sporove koji su svi prije par godina završili pravomoćnim sudskim presudama u njihovu korist.

          Nakon nekoliko godina mira, dana 21. rujna 2014. godine u poslijepodnevnim satima, izvršeno je miniranje u Kamenolomu Marčan. Detonacija je bila toliko snažna da se osjetila na širem području Općine. Sudeći po jačini detonacije, miniranje je bilo većih razmjera, sa većom količinom eksploziva, pa je razumljivo da smo u Općini zaprimili više uznemirujućih poziva i upita građana. Osim toga primili smo dojave građana o novim štetama na obiteljskim kućama u okruženju (pucanja i napukline zidova). Iz tog razloga zahtijevam da se pokrene istražni postupak te da se utvrdi da li je miniranje bilo izvedeno u skladu sa zakonom te pravilima struke.

          Osim toga ponovo moram ukazati na neprimjereno ponašanje uprave Kamenoloma prema stanovnicima Općine Vinica. Naime, ranijih godina bio je postignut dogovor da se za potrebe proizvodnje vrši nekoliko  miniranja godišnje, ali s manjim količinama eksploziva što obzirom na jačinu detonacije očito ovog puta nije bilo poštivano.

           Obzirom na navedeno s razlogom se pitam se da li je doista potrebno uništavati sve obiteljske kuće u okolici i iseliti stanovništvo da bi se u Kamenolomu i dalje mogla vršiti eksploatacija kamena i da li je doista naknada za eksploatiranje mineralnih sirovina od desetak tisuća kuna godišnje primjerena.

           Općina Vinica mora voditi brigu o svojim mještanima i štititi njihovu imovinu, ali da se razumijemo, nije nam cilj ovim putem nauditi proizvodno-gospodarskom subjektu, već samo tražimo da se sporno miniranje, ako se već treba provoditi, provodi na odgovarajući način, uz primjenu novih neškodljivih tehnologija. Zato molim i tražim da se u rješavanje cijelog slučaja problematike miniranja aktivno uključite."

 

Načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac danas je župana Varaždinske županije obavijestio o štetama na području Općine uzrokovanim nadavnim prekomjernim oborinama te ujedno zatražio proglašenje elementarne nepogode. Naime, prve procjene ukazuju da se na području Općine Vinica radi o šteti većoj od 3.500.000,00 kn. Nastale štete odnose se na klizišta i prometnice, obiteljske kuće, prvenstveno u naselju Gornje Ladanje te štete nastale na poljoprivrednim kulturama.

Ministarstvo kulture objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za slijedeću godinu. Pravo podnošenja prijava na temelju Poziva između ostalih korisnika, imale su i jedinice lokalne samouprave.

Općina Vinica jedno je od područja sa najviše spomenika kulturne baštine, a koji svi redom trebaju obnovu. Stoga je Općina Vinica ove godine Ministarstvu kulture prijavila slijedeće programe u području zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara :

1. izradu projekta statičke sanacije za kuriju Matačić – Dolanski u Vinici, u vrijednosti 87.500,00 kn

2. izvođenje radova nužne statičke sanacije ulaznog dijela te najugroženijeg dijela zidina Starog grada (Burga) Vinica vrijednosti 165.366,00 kn

3. sanaciju dijela krovišta crkve Sv. Marka Evanđelista u Marčanu ukupne vrijednosti 376.533,75 kn

Potrebno je također spomenuti da je Ministarstvo kulture prepoznalo kvalitetu i značaj projekta „Kurija Patačić –rekonstrukcija, sanacija i prenamjena u višenamjensku (javnu i poslovnu) zgradu“ te ga uvrstilo u trogodišnji program ukupne vrijednosti 800.000,00 kn koji se provodi do 2015.godine.

 

 

Nakon obilnih kiša u posljednja 3 tjedna na području Općine Vinica imali smo opet velike probleme vezane uz odvodnju oborinskih voda. Problemi su se pojavili od naselja Donje Vratno pa sve do naselja Gornje Ladanje . Svjesni smo da se protiv Boga i prirode ne može, ali od predprošle i Uskrsa  ove godine, nije se po pitanju sprečavanja poplava učinilo baš ništa. Nisu se počistili odvodni jarci i grabe duž županijske ceste, već se interveniralo isključivo u situacijama kad je već sve bilo poplavljeno, a kako i nebi kad su ti isti stručnaci vodu okrenuli prema naselju a ne od naselja prema lateralnom kanalu.Što se tiče problema, a koji je najizraženiji u naselju Gornje Ladanje, sve je započelo rekonstrukcijom raskršća, kad je netko napravio „stručni“ projekt i potopio ljude i njihove obiteljske kuće. Dakle, nakon 35 godina uz veliku „stručnost“ napravio se    milijunski   projekt raskršća, a onda se 10 puta povećala šteta na obiteljskim kućama, doista neshvatljivo !

Kao načelnik, obilazio sam svaki dan poplavom ugroženo područje i zajedno s vatrogascima rješavao najhitnije slučajeve. Stoga svim vatrogascima zahvaljujem na intervenciji koja je trajala neprekidno 4 dana , a zahvaljujem i ljudima kojima su bile poplavljene kuće na razumijevanju i strpljenju. Nadalje, o svim problemima zbrinjavanja oborinskih voda obaviješteni su svi - sve nadležne službe i institucije, ali je sve , vjerujte mi , kao i uvijek dosada, ostalo na pustim obećanjima.

Svi ljudi koji imaju ili su imali poplavljene kuće, a isključivo krivnjom odgovornih ili bolje rečeno neodgovornih ljudi, pretrpjeli su doista ogromne štete , a koje nisu sanirane još od zadnjeg plavljenja – izjavio je načelnik Marijan Kostanjevac.

 

Općina Vinica prema nalogu općinskog načelnika, gospodina Marijana Kostanjevca raspisuje javni poziv za dodjelu novčanih potpora studentima Općine Vinica.

 

Klasa:602-04/14-01/04

Urbroj:2186/011-03-14-1

Vinica,  12. rujna   2014.

 

     Na temelju članka 3. Odluke o uvjetima i kriterijima pružanja novčane potpore studentima Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 60/13.) Općinski načelnik objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu novčanih potpora studentima Općine Vinica

 

  1. 1.Općina će u akademskoj godini 2014./2015.   dodjeljivati  novčane potpore  u iznosu od:

 

a)      250,00 kn mjesečno –  studentima koji studiraju na području  Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije

b)      400,00 kn  mjesečno – studentima koji studiraju u Zagrebu,  u svim ostalim županijama u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu

 

  1. Studenti mogu ostvariti pravo na mjesečnu novčanu potporu pod slijedećim uvjetima:

-  da oni, kao i njihovi roditelji/staratelji/zakonski skrbnici imaju prebivalište na području Općine Vinica

-  da su redoviti studenti

-  da su ostvarili minimalni prosjek ocjena  od 2,5 na posljednjoj godini studija

-  da mjesečna primanja po domaćinstvu studenta  ne prelaze iznos od 2,5 prosječne mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini

 

     3. Kako bi ostvarili pravo na novčanu potporu studenti dostavljaju  slijedeću dokumentaciju :

-  presliku vlastite osobne iskaznice te preslike osobnih iskaznica roditelja/staratelja/ zakonskih skrbnika

- potvrdu visokog učilišta o redovnom upisu u akademsku godinu s naznakom godine studija i semestra

- potvrdu visokog učilišta o ostvarenom prosjeku ocjena  (ovaj uvjet odnosi se na studente 2. i slijedećih godina studija, a studenti upisani u 1. godinu diplomskog studija dostavljaju potvrdu s prosjekom ocjena ostvarenim na preddiplomskom studiju)

- potvrdu Porezne uprave o prihodima ostvarenim u prethodnoj godini   kao dokaz o primanjima za svakog roditelja/staratelja/zakonskog skrbnika  odnosno odgovarajuću potvrdu o visini prihoda ukoliko roditelji/staratelji/zakonski skrbnici studenta ostvaruju prihode u inozemstvu

- broj žiro-računa na koji će se vršiti uplata potpore

 

    4. Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom  dostavljaju se osobno u Općinu ili poštom na adresu:

Općina Vinica, Marčan, Vinička 5, zaključno do 10. listopada 2014. godine.

Nepotpune prijave te prijave dostavljene van roka neće se uzeti u razmatranje.

 

                                                                             Načelnik Općine Vinica

                                                                               Marijan Kostanjevac