Rezultati Izložbe vina VINEA 2015

Ponedjeljak, Ruj 28, 2020

Ocjenjivački sud  ovogodišnje Izložbe vina VINEA 2015  završio je s postupkom  ocjenjivanja zaprimljenih uzoraka, pa u nastavku dajemo prikaz REZULTATA OCJENJIVANJA VINA

U ponedjeljak , 09. ožujka 2015. godine,   predstavnici Savjetodavne službe održati će PREDAVANJE za poljoprivrednike Općine Vinica - korisnike izravnih plaćanja i državnih potpora u ruralnom razvoju . Prema odredbama Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 80/13.) korisnici poticaja u poljoprivredi obvezni su se kroz sustav savjetovanja i informiranja upoznati sa uvjetima i načelima višestruke sukladnosti .

Teme ovogodišnjeg osposobljavanja su :

1. Uvjeti višestruke sukladnosti za razdoblje 2015.-2020.

2. Program ruralnog razvoja 2014.-20120. Informacije o natječajima Mjere 4

3. Aktualnosti – izravna plaćanja u 2015.

Načela integrirane proizvodnje , vođenje evidencije o uporabi SZB

 

Predavanju   obvezno mora biti prisutan barem jedan član OPG-a . Kako će se na predavanju evidentirati prisutni, potrebno je radi identifikacije OPG-a donijeti MIBPG gospodarstva ( zelenu karticu) .

Predavanje će se održati u dvorani u zgradi Općine Vinica u Marčanu, a počinje u 11,00 sati.

Nogometni klub Vinica u petak su posjetili visoki dužnosnici Hrvatskog nogometnog saveza : izvršni direktor HNS-a Damir Vrbanović , viši savjetnik predsjednika HNS-a Zorislav Srebrić i član Izvršnog odbora Stjepan Merkaš.  Ispred prostorija NK Vinica goste su dočekali predsjednik NK Vinica Božo Šipek te načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac, a bili su prisutni i mnogobrojni članovi NK Vinica kao i učenici Osnovne škole. Gosti su razgledali nogometno igralište i prostor koji koristi NK Vinica te pri tom pohvalili rad i aktivnosti kluba koji slijedeće godine slavi 70 godina rada te ujedno za rad kluba poklonili komplet nogometnih lopti. Visoki dužnosnici HNS posjetili su nakon toga i Općinu Vinica gdje su se zadržali u kraćem razgovoru s načelnikom Općine i gdje su tom prilikom načelnik Općine Marijan Kostanjevac i izvršni direktor HNS-a Damir Vrbanović razmjenili prigodne poklone.

Općina Vinica i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zaključili su prošle godine Ugovor o zajedničkom financiranju Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća . Fond je za provedbu programa osigurao 300.000,00 kn, a Općina Vinica 82.500,00 kn. Na javni natječaj koji je Općina Vinica objavila za provebu mjera energetske učinkovitosti   prijavljeno je 15 prijedloga , a ovih je dana  u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost upućen i prvi zahtjev za isplatu 74.082,00 kn za ugrađene mjere energetske učinkovitosti odnosno dovršene programe.

U ovom mjesecu više je ministarstava objavilo javne pozive i natječaje za sufinanciranje projekata od značaja za jedinice lokalne samouprave i na koje je Općina Vinica, ovisno o sufinanciranim programima, prijavila svoje projekte. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2015. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice, a na koji je Općina Vinica prijavila projekte Sanacije klizišta u naselju Marčan vrijednosti 475.125,00 kn i Sanaciju nerazvrstanih cesta vrijednosti 1.497.640,00 kn.

Ministarstvo gospodarstva objavilo je Javni poziv za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije na koji je kandidiran projekt Povećanje energetske učinkovitosti svlačionice nogometnog kluba NK Vinica vrijednosti 200.597,00 kn.

Također je pripremljena prijava na Javni poziv Hrvatske turističke zajednice za sufinaciranje projekta Poučna biciklističko –pješačka staza „Tragovima viničke prošlosti“ kroz koji bi se osim trasiranja i uređenja biciklističko – pješačke staze uredili info-panoi te   vidikovac kod Starog grada . procjenjena vrijednost projekta je 178.000,00 kn.

Od Ministarstvua kulture očekujemo pozitivnu ocijenu slijedećih prijavljenih programa za kulturna dobra na području Općine Vinica : Statička sanacija najugroženijih dijelova zidina Starog grada (Burga) Vinica vrijednosti 165.366,00 kn,   Izrada tehničke dokumentacije idejnog projekta statičke sanacije kurije Dolanski vrijednosti 87.500,00 kn te   Sanacija krovne konstrukcije i dijela pokrova crkve Sv.Marka ev. u Marčanu vrijednosti 301.227,00 kn. Projekt rekonstrukcije i sanacije kurije Patačić uvršten je u trogodišnji je program Ministarstva kulture kojim je za ovu godinu osigurano 300.000,00 za nastavak radova , pa nije bilo potrebe za posebnom prijavom.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj (ENU-10/20159 ) na koji jedinice lokalne samopuprave mogu prijaviti projekte povećanja energetske učinkovitosti u postojećim nestambenim zgradama. Općina će na natječaj prijaviti zgrade u svom vlasništvu te se za prijavu projekta priprema potrebna projektna dokumentacija.

          Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141706., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12. ) , članka 30. Statuta Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 27/09., 45/09., 11/13. i 60/13.) te članka 9. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/10.) te Odluke od 28. kolovoza 2014. godine, objavljuje se

P O N O V N I   N A T J E Č A J

za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Vinica

I. Predmet prodaje su slijedeće nekretnine u Gornjem Ladanju

   a) čkbr. 27, koju čini :

- kuća sa 91 m2

- izgrađeno zemljište sa 90 m2 i

- dvorište 702 m2, upisana u z.k. uložak 1554, k.o. Ladanje Gornje, u vlasništvu Općine Vinica u 1/1 dijela,

   b) čkbr. 25, šuma kod kuće u Ladanju Gornjem sa 170 čhv

       čkbr. 26, voćnjak kod kuće u Ladanju Gornjem sa 121 čhv, upisane u z.k. ul. 5, k.o. Ladanje Gornje, u suvlasništvu Općine Vinica u ½ dijela

II. Kuća je objekt etažne visine : podrum + prizemlje + potkrovlje, sastoji se od garaže u podrumu, hodnika, kupaonice, kuhinje s blagovaonicom, 2 spavaće sobe i terase u prizemlju te 2 prostorije u potkrovlju.

Kuća posjeduje uporabnu dozvolu te energetski certifikat energetskog razreda „ F“ ,   priključena je na javnu vodoopskrbnu te elektroopskrbnu mrežu.

III. Početna cijena nekretnina iznosi 35.000,00 €

IV. Sve dodatne informacije u vezi predmetnih nekretnina te davanja ponude mogu se dobiti u Općini Vinica ili na tel. 042/722-233.

 

                                                                                    OPĆINA VINICA

 

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («Narodne novine» broj 125/11. ) te članka 25. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/10.), Načelnik Općine Vinica objavljuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

 I. Predmet natječaja : Zakup poslovnog prostora u Marčanu, Vinička ul. 40

Poslovni prostor čini zgrada neto površine 423,44 m2 ( podrum - 63,92 m2, prizemlje – 208,64 m2 te potkrovlje -150,88 m2 )

Prizemni dio zgrade sastoji se od prostorije sa šankom, dvije sale, kuhinje i kotlovnice, te pratećih prostora, a u potkrovlju se nalazi 6 soba i 2 kupaone sa wc-om

Zgradi pripadaju terasa i dvorište s parkiralištem ukupne površine 1.215,00 m2.

Poslovni prostor nalazi se na izuzetno atraktivnoj lokaciji, u neposrednoj blizini perivoja Arboretum Opeka,

II. Poslovni prostor daje se u zakup za obavljanje ugostiteljske ili slične djelatnosti              

IV.Vrijeme zakupa : 5 godina, uz mogućnost produženja Ugovora

V. Početna cijena zakupa : mjesečno 2.000,00 € , u protuvrijednosti kuna

VI. Uvjeti natječaja :

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda . Pravo podnošenja ponuda imaju fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje tražene djelatnosti

Ponudi treba priložiti :

  1. podatke o ponuditelju
  2. ispravu o upisu u poslovni (sudski , strukovni, obrtnički ili drugi odgovarajući) registar iz koje je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koju namjerava obavljati na predmetnim nekretninama
  3. potvrdu Porezne uprave o stanju duga , ne stariju od 30 dana
  4. potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Vinica
  5. prijedlog sadržaja koji ponuditelj namjerava obavljati u zgradi te u dvorištu zgrade
  6. reference za obavljanje predloženih djelatnosti
  7. ponuđeni iznos mjesečne zakupnine

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta ovog natječaja sadrži najviši iznos mjesečne zakupnine.

Ponude koje ne sadrže sve navedene priloge smatrati će se nepotpunima te se neće razmatrati.

Predmetni poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju, a može se pogledati uz prethodnu najavu na telefon 042/722-233.

VII. Ponude na natječaj potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom «natječaj za zakup poslovnog prostora» na adresu OPĆINA VINICA, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica.

VIII. Dodatne informacije o poslovnom prostoru zainteresirani mogu dobiti na tel. broj 042/722-233.

IX. Postoji i mogućnost prodaje objekta .

                                                                                                             Načelnik Općine Vinica

                                                                                                               Marijan Kostanjevac

                                                                                  

 

 

                   Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («Narodne novine» broj 125/11. ), članka 46. Statuta Općine Vinica (“Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 27/09., 45/09., 11/13. i 60/13.) te članka 25. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/10.), načelnik Općine Vinica objavljuje

 

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

I. Predmet natječaja : Zakup poslovnog prostora u Vinici, Trg Matije Gupca 1,  ukupne površine  590 m2

   Poslovni prostor sastoji se od : - proizvodne hale površine 395 m2

                                             - proizvodne hale površine 195 m2

a opremljen je svom potrebnom komunalnom infrastrukturom (struja, voda, plin)                                                                                       

II. Namjena poslovnog prostora: skladište, proizvodna, uslužna ili druga djelatnost

III. Vrijeme zakupa : 5 godina

IV. Početna cijena zakupa : 1,4 €/m2 u protuvrijednosti kuna        

V. Uvjeti natječaja:  

     Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda koje moraju sadržavati:

     - podatke o ponuditelju (ime i prezime, adresu te OIB za fizičke osobe te naziv tvrtke, sjedište   i OIB za pravnu osobu

   - ispravu o upisu u poslovni (sudski , strukovni, obrtnički ili drugi odgovarajući) registar, koja može biti dostavljena kao neovjerena preslika, uz obvezu dostavljanja ovjerene preslike u slučaja da ponuda ponuditelja bude najpovoljnija

   - potvrdu Porezne uprave o stanju duga ne stariju od 30 dana od dana podnošenja ponude kojm ponuditelj dokazuje da je ispunio plaćanje poreznih obveza   i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

     - potvrdu Općine Vinica kojim dokazuje da nema nepodmirenih obveza prema Općini Vinica

     - vrstu i opis djelatnosti koju ponuditelj namjerava obavljati u poslovnom prostoru

     - ponudu mjesečne zakupnine

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

 

VI. Predmetni poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju.

Ponude na natječaj potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom «natječaj za zakup poslovnog prostora» na adresu OPĆINA VINICA, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica.

Dodatne informacije o poslovnom prostoru zainteresirani mogu dobiti na tel. broj 722-233.

                                                                                                            Načelnik Općine Vinica

                                                                                                               Marijan Kostanjevac                        

 

 

                   Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («Narodne novine» broj 125/11. ), Načelnik Općine Vinica raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet natječaja : Zakup poslovnog prostora površine 67 m2 na 1. katu poslovne zgrade u
                                 Vinici, Trg Matije Gupca 1, a koji se sastoji od 3 prostorije i wc-a
                            

Namjena poslovnog prostora: tiha uslužna djelatnost (frizerski salon, salon za uljepšavanje i sl.)

Vrijeme zakupa : 5 godina

Početna cijena zakupa : 2,5 EURA/m2 u protuvrijednosti kuna

Ponudi treba priložiti :

  1. podatke o ponuditelju
  2. ispravu o upisu u poslovni (sudski , strukovni, obrtnički ili drugi odgovarajući) registar
  3. potvrdu Porezne uprave o stanju duga , ne stariju od 30 dana

 

Ponude na natječaj potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom «natječaj za zakup poslovnog prostora» na adresu OPĆINA VINICA, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica.

Dodatne informacije o poslovnom prostoru zainteresirani mogu dobiti na tel. broj 722-233

 

                                                                                                             Načelnik Općine Vinica

                                                                                                                Marijan Kostanjevac

                                                                                  

 

 

Općina Vinica prijavila projekte

Ponedjeljak, Ruj 28, 2020

U ovom mjesecu više je ministarstava objavilo javne pozive i natječaje za sufinanciranje projekata od značaja za jedinice lokalne samouprave i na koje je Općina Vinica, ovisno o sufinanciranim programima, prijavila svoje projekte. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2015. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice, a na koji je Općina Vinica prijavila projekte Sanacije klizišta u naselju Marčan vrijednosti 475.125,00 kn i Sanaciju nerazvrstanih cesta vrijednosti 1.497.640,00 kn.

Ministarstvo gospodarstva objavilo je Javni poziv za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije na koji je kandidiran projekt Povećanje energetske učinkovitosti svlačionice nogometnog kluba NK Vinica vrijednosti 200.597,00 kn.

Također je pripremljena prijava na Javni poziv Hrvatske turističke zajednice za sufinaciranje projekta Poučna biciklističko –pješačka staza „Tragovima viničke prošlosti“ kroz koji bi se osim trasiranja i uređenja biciklističko – pješačke staze uredili info-panoi te  vidikovac kod Starog grada . procjenjena vrijednost projekta je 178.000,00 kn.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj (ENU-10/20159 ) na koji jedinice lokalne samopuprave mogu prijaviti projekte povećanja energetske učinkovitosti u postojećim nestambenim zgradama. Općina namjerava na natječaj prijaviti zgrade u svom vlasništvu te se za prijavu projekta priprema potrebna projektna dokumentacija.