Još u 2013. godini aktiviralo se klizanje terena na lokalnoj cesti LC 25037 u Pešćenici Viničkoj, kod kućnog broja 29. Nakon intervencije Općine, izvršena je djelomična sanacija dijela kolnika, izvršen je navoz šljunka te oštećeni dio klonika presvučen asfaltom. Kako sanacija ceste nije bila izvedena kvalitetno i stručno, nakon kiša prošle jeseni klizište se ponovo aktiviralo i to u dužini od cca 14 m te u širini gotovo čitavog kolnika što u potpunosti otežava promet vozilima . Više stanovnika tog dijela naselja uputilo je zamolbu načelniku Općine Vinica da od nadležnih za upravljanje lokalnom cestom zatraži kvalitetnu i brzu sanaciju klizišta. Kako se doista radi o prometnoj dionici lokalne ceste načelnik Općine zatražio je od ŽUC-a da se klizište na cesti sanira kvalitetno i stručno i u najkraćem mogućem roku.

U petak prošlog tjedna započeli su radovi rekonstrukcije na nastavku rekonstrukcije niskonaponske električne mreže u Pešćenici Viničkoj . Ovim radovima biti će dovršena čitava rekonstrukcija električne mreže u spomenutom naselju, a za rekonstrukciju preostaje još dio naselja od Pešćenice Viničke (od raskrižja) prema Vinicabregu. Važno je naglasiti da se na rekonstruirane dijelove odmah postavljaju i nova rasvjetna tijela pa će stanovnici tog naselja završetkom radova dobiti ne samo kvalitetniju opskrbu električnom energijom nego i novu javnu rasvjetu.

U SUSRET USKRSU

Ponedjeljak, Ruj 28, 2020

U susret nadolazećih uskršnjih blagdana i ove je godine ispred zgrade Općine postavljeno Viničko uskrno jaje.  Uz prethodno obnovu, uskrsno jaje je postavljeno u petak, a dodatno su ga ukrasile i aranžirale tete iz dječjeg vrtića Sreća. Ove godine uz pisanicu su osvanuli dodatni uskršnji ukrasi koje su izradila djeca iz dječjeg vrtića Sreća zajedno sa svojim tetama i od ekoliški prihvatljivih materijala izradili kokoši  i uskrne zečeve. Pisanicu su prošle godine na inicijativu načelnika osmislili i oblikovali vinički poduzetnici MABO d.o.o. i Tomo d.o.o., a oslikale su ga svetim i viničkim motivima  viničke umjetnice  Ana Matijašec, Kristina Ladika, Barbara Vinceković i Katarina Pajtlar . Veliku uskršnju  pisanicu i svoje rukotvorine danas su obišla djeca iz dječjeg vrtića Sreća zajedno sa svojim tetama , a dočekao ih je i  pozdravio načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac. Mališani su razigrano skakutali oko „velike pisanice“ i veselili se lijepim ovogodišnjim uskršnjim ukrasima. 

U Vatrogasnom domu Gornje Ladanje, održana je manifestacija „U neko prošlo vrijeme“ koju su organizirali Općina Vinica i Čuvarice starinskih običaja Gornje Ladanje. Uz  izložbu rukotvorina i slika iz tog vremena , voditeljica manifestacije  i predstavnica Čuvarica starinskih običaja, gđa Đurđica Zrinski zajedno s ostalim članicama,  posjetitelje su  zaista odvele u prošlo vrijeme , vrijeme prve škole u Banjskim Dvorima . Osim Čuvarica starinskih običaja Gornje Ladanje, na manifestaciji su  s prigodnim programom sudjelovali i učenici PŠ Gornje Ladanje  i OŠ Vinica, Učenička zadruga „Vrčeki“, vinički pjesnik Ivica Bek i nekadašnje učiteljice PŠ Gornje Ladanje Anica Vincek i Josipa Balent. Događaju su prisustvovali zamjenica načelnika Općine Vinica Mirjana Jambriško i načelnik  Marijan Kostanjevac te ravnatelj škole Nenad Mesek. Čuvarice starinskih običaja Ladanje Gornje za sve prisutne pripremile su  domaće kolalače, a  da je bilo zanimljivo pokazuje  velik broj posjetitelja svih dobnih uzrasta koji su uživali,  neki prisjećajući se, a neki upoznajući dio prošlosti iz našeg kraja.  Načelnik Općine u svojem obraćanju zahvalio je organizatorima na ovakvoj manifestaciji koja ima svoj veliki značaj u očuvanju tradicije, ali i samog školstva na području Općine Vinica koja u Vinici datira još  iz 1638. godine.

Varaždinska županija objavila je Javni poziv za prikupljanje prijava fizičkih osoba za dodjelu sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od klizišta. Podnositelji prijava moraju zadovoljiti sve uvjete koji su utvrđeni u Javnom pozivu. Prijave se dostavljaju na propisanom obrascu uz ostalu dokumentaciju , isključivo u pisanom obliku, u roku od 30 dana od dana objave Javnog poziva.

Načelnik Općine Marijan Kostanjevac danas je g. Berislavu Šipuš , v.d. ministru kulture, uputio zamolbu za nastavak aktivnosti oko revitalizacije Arboretuma Opeka.

                   Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141706., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12. ) , članka 30. Statuta Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 27/09., 45/09., 11/13. i 60/13.) te članka 9. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/10.) te Odluke od 28. kolovoza 2014. godine, objavljuje se

 

P O N O V N I   N A T J E Č A J

za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Vinica

 

I. Predmet prodaje su slijedeće nekretnine u Gornjem Ladanju

   a) čkbr. 27, koju čini :

- kuća sa 91 m2

- izgrađeno zemljište sa 90 m2 i

- dvorište 702 m2, upisana u z.k. uložak 1554, k.o. Ladanje Gornje, u vlasništvu Općine Vinica u 1/1 dijela,

   b) čkbr. 25, šuma kod kuće u Ladanju Gornjem sa 170 čhv

       čkbr. 26, voćnjak kod kuće u Ladanju Gornjem sa 121 čhv, upisane u z.k. ul. 5, k.o. Ladanje Gornje, u suvlasništvu Općine Vinica u ½ dijela

 

II. Kuća je objekt etažne visine : podrum + prizemlje + potkrovlje, sastoji se od garaže u podrumu, hodnika, kupaonice, kuhinje s blagovaonicom, 2 spavaće sobe i terase u prizemlju te 2 prostorije u potkrovlju.

Kuća posjeduje uporabnu dozvolu te energetski certifikat energetskog razreda „ F“ ,   priključena je na javnu vodoopskrbnu te elektroopskrbnu mrežu.

 

III. Početna cijena nekretnina iznosi 35.000,00 €

 

IV. Sve dodatne informacije u vezi predmetnih nekretnina te davanja ponude mogu se dobiti u Općini Vinica ili na tel. 042/722-233.

 

 

 

                   Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («Narodne novine» broj 125/11. ) te članka 25. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/10.) Načelnik Općine Vinica raspisuje
N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnog prostora
 
I Predmet natječaja je davanje u zakup slijedećih poslovnih prostora
 
1. Poslovni prostor u Marčanu, Vinička 5, u prizemlju, sastoji se od 3 prostorije ukupne
       površine 108,00 m2
       - namjena : trgovina ili druga uslužna djelatnost
       - početna cijena zakupa : 6,50 €/ m2
 
2. Poslovni prostor u Marčanu, Vinička ul. 40 ( tzv. Motel) – poslovni prostor čini zgrada
     (podrum+ prizemlje + potkrovlje) neto površine 423,44 m2, zgradi pripadaju terasa i dvorište s
     parkiralištem ukupne površine 2.740,00 m2
       - namjena : ugostiteljska ili slična djelatnost
       - početna cijena zakupa : 2.000,00 € mjesečno
     Za predmetni poslovni prostor postoji i druge mogućnosti.
 
3. Poslovni prostor u Vinici, Trg Matije Gupca 1, na 1.katu upravne zgrade, psastoji se od 3
     prostorije i wc-a, ukupne površine 67 m2
     - namjena : uslužna djelatnost ( ured, frizerski salon i sl.)
     - početna cijena zakupa : 2,5 €/m2
 
4.   Poslovni prostor u Vinici, Trg Matije Gupca 1, ukupne površine 590 m2, sastoji se od
     proizvodne hale I površine 395 m2 i proizvodne hale II površine 195 m2
      - namjena : skladište, proizvodna, uslužna ili druga djelatnost
   - početna cijena zakupa : 2.00 €/m2
 
II Svi poslovni prostori opremljeni su potrebnom infrastrukturom (struja, voda, plin)  
 
III Vrijeme zakupa poslovnih prostora : 5 (pet) godina, uz mogućnost produžavanja
 
IV   Uvjeti natječaja :
 
   Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda koje moraju sadržavati :                  
 
  1. podatke o ponuditelju (ime i prezime, adresu, OIB za fizičke osobe ili naziv tvrtke, sjedište i OIB za pravnu osobu)
  2. ispravu o upisu u poslovni (sudski , strukovni, obrtnički ili drugi odgovarajući)       registar iz koje je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koju namjerava obavljati na predmetnim nekretninama - isprava može biti dostavljena kao neovjerena preslika, uz obvezu dostavljanja ovjerene preslike u slučaju da ponuda bude najpovoljnija
  3. potvrdu Porezne uprave o stanju duga , ne stariju od 30 dana
  4. potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Vinica
  5. prijedlog sadržaja koji ponuditelj namjerava obavljati u poslovnom prostoru
  6. ponuđeni iznos mjesečne zakupnine
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
 
V Ponude na natječaj, uz naznaku poslovnog prostora na koji se ponuda odnosi, potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom «natječaj za zakup poslovnog prostora» na adresu OPĆINA VINICA, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica.
Dodatne informacije o poslovnom prostoru zainteresirani mogu dobiti na tel. broj 722-233.
 
 
 
                                                                                                             Načelnik Općine Vinica
                                                                                                              Marijan Kostanjevac
 
 

                                                                                  

 

 

Jednokratna potpora umirovljenicima

Ponedjeljak, Ruj 28, 2020

     Sukladno odluci načelnika Općine Vinica, svim umirovljenicima s prebivalištem na području Općine čija (ukupna) mirovina ne premašuje iznos od 1.750,00 kn, isplatiti će se povodom Uskrsa jednokratna novčana potpora u iznosu od 100,00 kn.

     Potpore će se isplaćivati u prostorijama Općine, od 30. ožujka (ponedjeljak) do 2. travnja (četvrtak), u vremenu od 12,00 do 15,00 sati.

     Pravo na potporu umirovljenici će ostvariti uz predočenje osobne iskaznice te zadnjeg odreska od mirovine ili izvatka sa tekućeg računa iz kojeg je vidljiva visina mirovine.

U petak, 27. ožujka , pod pokroviteljstvom Općine Vinica , „Čuvarice starinskih običaja„ iz Gornjeg Ladanja organiziraju susret i izložbu pod nazivom “U neko prošlo vrijeme“. Tema ovogodišnje izložbe posvećena je sjećanjima na nekadašnju područnu školu u Bajnskim Dvorima. Izložba fotografija vezanih uz nastavu u staroj školi biti će popraćena prigodnim programom u kom će sudjelovati učenici Područne škole OŠ Vinica iz Gornjeg Ladanja te učenici razredne nastave iz matične škole u Vinici. O svojim uspomenama i raznim dogodovštinama vezanim uz staru područnu školu govoriti će učiteljice Anica Vincek i Josipa Balent.

„Čuvarice starinskih običaja“ pripremaju i izložbu svojih rukotvorina, a nakon otvorenja izložbe pozivaju sve posjetitelje na druženje uz kolače.

Izložba će biti postavljena u prostorijama Vatrogasnog doma u Gornjem Ladanju. Otvorenje izložbe biti će u 17,30 sati.