U petak, 09.listopada, počeli su radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Općine Vinica obuhvaćeni planom za 2015.godinu. Kroz projekt modernizacije asfaltitrati će se 650 m novih cesta, odnosno 4 odvojka od čega 2 u Vinicabregu i 2 u Goruševnjaku. Ukupna vrijednost predviđenih i ugovorenih radova iznosi 561.698, 51 kn.

   Radove na modernizaciji i sanaciji nerazvrstanih cesta na našem području nastaviti ćemo i slijedeće godine kad će u tu svrhu biti osigurana izdašnija proračunska sredstva – izjavio je načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac koji je i sam prisustvovao uvođenju izvođača u posao i početku radova.

Javna rasprava

Četvrtak, Lis 22, 2020

Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode provodi javnu raspravu u postupku procjene utjecaja na okoliš zahvata ''Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Varaždin'' nositelja zahvata tvrtke Varkom d.d., Varaždin. Javna rasprava otvorena je do 05. 11. 2015. te se u tom periodu može uputiti primjedba odnosno prijedlog vezano uz planirani zahvat.

U sklopu javne rasprave provest će se javno izlaganje dana 20.10.2015. godine (utorak) u 12,00 sati u Skupštinskoj dvorani Varaždinske županije .

OBAVIJEST

SAŽETAK STUDIJE

 

 

U petak, 16.listopada , u vremenu od 8,30 do 16,00 sati, Općina Vinica u suradnji sa Poliklinikom Sv.Nikole iz Varaždina organizira za svoje stanovnike besplatno mjerenje očnog tlaka i besplatno utvrđivanje dioptrije. Zainteresirani mogu rezervirati svoj termin za pregled osobno u Općini Vinica ili na telefon broj 722-233.

OBJAVA BIRAČIMA

Četvrtak, Lis 22, 2020

Vezano uz  predstojeće izbore za zastupnike u Hrvatskom saboru Ministarstvo uprave   obavještava birače da mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača.

OBJAVA BIRAČIMA

Čestitka za Dan neovisnosti

Četvrtak, Lis 22, 2020

     08. listopada obilježavamo jedan od najvažnijih datuma novije hrvatske povijesti. Tog dana 1991. godine Hrvatski je sabor jednoglasno, nakon tromjesečnog moratorija, donio Odluku o raskidu svih državnopravnih veza sa bivšom državom čime je Hrvatska postala nezavisna i samostalna država.

     To je ujedno prilika da se prisjetimo i zahvalimo svima koji su u uspostavljanje i očuvanje suverene, slobodne i nezavisne Republike Hrvatske uložili svoje znanje, iskustvo, rad i ideale, a na kraju i svoj život.

Svim stanovnicima Varaždinske županije, a posebice stanovnicima Općine Vinica čestitamo Dan neovisnosti!

                     Općinsko vijeće Općine Vinica i predsjednik Marijan Mihalić

                         zamjenica načelnika Mirjana Jambriško i

                        načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac

 

 

 

                   Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («Narodne novine» broj 125/11. ) te članka 25. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/10.) Načelnik Općine Vinica raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnih prostora

 

I Predmet natječaja je davanje u zakup slijedećih poslovnih prostora :

   1. Poslovni prostor u Marčanu, Vinička ul. 40 ( tzv. Motel) – poslovni prostor čini zgrada  (podrum+ prizemlje + potkrovlje) neto površine   423,44 m2, zgradi pripadaju terasa i dvorište s parkiralištem ukupne površine 2.740,00 m2

       - namjena : ugostiteljska ili slična djelatnost

       - početna cijena zakupa : 2.000,00 € mjesečno

   Za predmetni poslovni prostor postoji i druge mogućnosti.

2. Poslovni prostor u Vinici, Trg Matije Gupca 1, na 1.katu upravne zgrade, sastoji se od 3 prostorije i wc-a, ukupne površine 67 m2

     - namjena : uslužna djelatnost ( ured, frizerski salon i sl.)

     - početna cijena zakupa : 2,5 €/m2

3. Poslovni prostor u Vinici, Trg Matije Gupca 1, ukupne površine 590 m2, sastoji se od proizvodne hale I površine 395 m2 i proizvodne hale II površine 195 m2

    - namjena : skladište, proizvodna, uslužna ili druga djelatnost

   - početna cijena zakupa : 2.00 €/m2

 

II Svi poslovni prostori opremljeni su potrebnom infrastrukturom (struja, voda, plin)  

III Vrijeme zakupa poslovnih prostora : 5 (pet) godina, uz mogućnost produžavanja

IV   Uvjeti natječaja :

   Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda koje moraju sadržavati :                  

- podatke o ponuditelju (ime i prezime, adresu, OIB za fizičke osobe ili naziv tvrtke, sjedište i OIB za pravnu osobu)

- ispravu o upisu u poslovni (sudski , strukovni, obrtnički ili drugi odgovarajući) registar iz koje je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koju namjerava obavljati na predmetnim nekretninama - isprava može biti dostavljena kao neovjerena preslika, uz obvezu dostavljanja ovjerene preslike u slučaju da ponuda bude najpovoljnija

- potvrdu Porezne uprave o stanju duga , ne stariju od 30 dana

- potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Vinica

- prijedlog sadržaja koji ponuditelj namjerava obavljati u poslovnom prostoru

- ponuđeni iznos mjesečne zakupnine

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

V Ponude na natječaj, uz naznaku poslovnog prostora na koji se ponuda odnosi, potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom «natječaj za zakup poslovnog prostora» na adresu OPĆINA VINICA, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica.

Dodatne informacije o poslovnom prostoru zainteresirani mogu dobiti na tel. broj 722-233

                                                      Načelnik Općine Vinica

                                                                                                               Marijan Kostanjevac

                   Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141706., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12. ) , članka 30. Statuta Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 27/09., 45/09., 11/13. i 60/13.) te članka 9. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/10.) te Odluka od 28. kolovoza 2014. godine i 02. rujna 2015.godine, objavljuje se

P O N O V N I   N A T J E Č A J

za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Vinica

I. Predmet prodaje slijedeće su nekretnine u Gornjem Ladanj

a) čkbr. 27, koju čini  : - kuća sa 91 m2

                                            -  izgrađeno zemljište sa 90 m2 i

                                            - dvorište 702 m2, upisana u z.k. uložak 1554, k.o. Ladanje Gornje, u vlasništvu Općine Vinica u 1/1 dijela,

           b) čkbr. 25, šuma kod kuće u Ladanju Gornjem sa 170 čhv

       čkbr. 26, voćnjak kod kuće u Ladanju Gornjem sa 121 čhv, upisane u z.k. ul. 5, k.o.

       Ladanje Gornje, u suvlasništvu Općine Vinica u ½ dijela

          c) čkbr. 29, oranica u Situ sa 693 čhv i

       čkbr. 500/131, pašnjak u Trnju sa 1400 čhv, upisani z.k.ul. 1050, k.o. Ladanje Gornje, suvlasništvo Općine Vinica u u ¾ dijela,

II. Kuća je objekt etažne visine : podrum + prizemlje + potkrovlje, sastoji se od garaže u podrumu, hodnika, kupaonice, kuhinje s blagovaonicom, 2 spavaće sobe i terase u prizemlju te 2 prostorije u potkrovlju.

Kuća posjeduje uporabnu dozvolu te energetski certifikat energetskog razreda „ F“ ,   priključena je na javnu vodoopskrbnu te elektroopskrbnu mrežu.

III. Početna cijena nekretnina iznosi 35.000,00 €

IV. Sve dodatne informacije u vezi predmetnih nekretnina te davanja ponude mogu se dobiti u Općini Vinica ili na tel. 042/722-233.

 

                                                                                     OPĆINA VINICA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama broj 104/15 natječaj za provedbu podmjere 6.1. "Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima", provedba tipa operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima“.

Korisnici ove mjere mogu biti mladi poljoprivrednici, osobe starije od 18 i mlađe od 40 godina na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od osamnaest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za potporu. Također, poljoprivredno gospodarstvo za koje korisnik traži potporu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 eura do 49.999 eura.

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu, a visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu obzirom da se zahtjev za potporu podnosi u elektronskom obliku putem AGRONET-a. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 05. listopada 2015. do 23. prosinca 2015.  

Više informacija : http://www.apprrr.hr/podmjera-61-potpora-za-pokretanje-poslovanja-mladim-poljoprivrednicima-1630.aspx

 

 

U ZNAK SJEĆANJA NA HRVATSKOG VITEZA MLADENA KASUNA I NJEGOVE SUBORCE IZ POSTROJBE SPECIJALNE POLICIJE „RODE“, OPĆINA VINICA, UDVDRA - KLUB VINICA I KOŠARKAŠKI KLUB VINICA I OVE GODINE, DEVETI PUT ZA REDOM, ORGANIZIRAJU POSJET SPOMEN OBILJEŽJU PODIGNUTOM U JARMINI.

ODLAZAK U JARMINU ORGANIZIRA SE DANA  07. STUDENOG ( SUBOTA) 2015. GODINE

POLAZAK AUTOBUSA JE  ISPRED ZGRADE OPĆINE U 3,30 SATI.

ORGANIZATORI POZIVAJU SVE ZAINTERESIRANE DA SE ZA ODLAZAK U JARMINU PRIJAVE U OPĆINU VINICA ILI NA TELEFON 722-233.

PRIJAVE ĆE SE ZAPRIMATI DO POPUNJENJA MJESTA U AUTOBUSU (116 mjesta) POČEVŠI OD PONEDJELJKA, 05. LISTOPADA .

 

 Iz Proračuna Općine Vinica i  u 2016. godini  financirati će se programi i projekti udruga i neproftnih organizacija sa sjedištem na području Općine Vinica.  Udruge će financiranje moći ostvariti isključivo prijavom programa ili  projekta  temeljem  Javnog poziva.

JAVNI POZIV

Obrazac I (prijava)

Obrazac II

Obrazac III (financijsko izvješće)

Obrazac IV