ZELENA AKCIJA U GORNJEM LADANJU

Četvrtak, Svi 28, 2020

Članovi udruga za sport i rekreaciju KAPLA i DVD-a Gornje Ladanje, organizirali su akciju uređenja okoliša, nakon što su se ublažile mjere o okupljanju građana. Akcija čišćenja provodila se u Gornjem Ladanju oko društvenog doma, prostorija Udruge te uređenja sportskih terena oko područne škole.

Vatrogasci su sanirali sirenu na krovu doma, popravili uništene crjepove na krovu te zajedno sa članovima Udruge Kapla pokosili kompletnu travu oko igrališta i škole. Uređeno je i zapušteno drveće te grmovi oko škole, oblikovana i obrezana kompletna živica oko igrališta u dužini od 150 m te boćalište. Nakon završetka radova na fasadi područne škole, planira se još uređenje i modeliranje ukrasnih grmova. U akciji je sudjelovalo 30-ak članova Udruge Kapla i vatrogasaca.

Slijede daljnje akcije i priprema za seoske sportske igre u Kapli 27.06.2020 ako situacija bude zadovoljavajuća.

 

 

 

 

Jučer je Općinu Vinicu posjetio župan Varaždinske županije Radimir Čačić sa suradnicima i predstavnicima Županijske uprave za ceste na čelu s ravnateljem Tomislavom Osonjačkim. Razlog posjete je početak radova na proširenju izuzetno uske lokalne ceste LC 25037 u Pešćenici Viničkoj. Sve prometnija cesta je zbog neprimjerene širine, pogotovo u zavojima, vrlo opasna za sve sudionike u prometu. U ovoj fazi radova na dijelu dionice izvest će se najhitniji zahvati za što će se utrošiti cca 350 tisuća kuna. Kroz taj zahvat i spomenutu intervenciju djelomično će se ublažiti nesigurnost koja je proteklih godina rezultirala i prometnim nezgodama. Ukupni iznos radova financirat će Županijska uprava za ceste. a Načelnik Općine prilikom zajedničkog obilaska gradilišta sa županom i suradnicima te predstavnikom izvođača radova, izrazio je zahvalnost županu i ravnatelju. Župan i ravnatelj svjesni su da su postojeće dionice preuske i da ih treba u slijedećem razdoblju sve proširiti.    

-Zamolio sam da se po završetku radova na ovoj dionici prema dinamičkom planu započnu radovi i na drugim lokalnim cestama na području naše općine, koje su na nekim dijelovima i uže od 3 metra, izjavio je načelnik Općine Marijan Kostanjevac.

 

   Općina Vinica na temelju članka 96.stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17.,114/18., 39/19. i 98/19.) objavljuje

PONOVNU PONOVLJENU JAVNU RASPRAVU

o Izmijenjenom novom prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vinica

Članak 1.

Ponovna ponovljena javna rasprava o Izmijenjenom novom prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vinica održati će se od 27. svibnja do 07. lipnja 2020.godine uz pridržavanje preporuka Stožera civilne zaštite RH vezanih uz mjere zaštite od pandemije koronavirusa.

Članak 2.

Za vrijeme trajanja ponovne ponovljene javne rasprave Izmijenjeni novi prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja  Općine Vinica biti će izložen na javni uvid u prostorijama Općine Vinica, Marčan, Vinička 5, svakog radnog dana od 12:00 do 14:00 sati te na web stranici Općine Vinica www.vinica.hr.

Članak 3.

Izlaganje o Izmijenjenom novom prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vinica održati će se dana 04. lipnja 2020. godine s početkom u 14,00 sati putem livestream sustava za koji će se poveznica objaviti na službenim stranicama Općine Vinica (www.vinica.hr).

Članak 4.

Javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima uputiti će se posebna pisana obavijest o održavanju ponovne ponovljene javne rasprave.

Članak 5.

Obavijest o ponovnoj ponovljenoj javnoj raspravi o Izmijenjenom novom prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vinica biti će objavljena na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i na web stranici Općine Vinica.

Članak 6.

Mišljenja na Izmijenjeni novi prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vinica mogu se podnositi  samo u vezi s dijelovima plana koji su izmijenjeni u odnosu na   Novi prijedlog II. Izmjena i dopuna PPUO Vinica, a mogu se izjaviti u zapisnik za vrijeme izlaganja, upisati u Knjigu primjedbi za vrijeme trajanja javnog uvida , dostaviti u pisanom obliku putem pošte ili na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . zaključno do 10.lipnja 2020. godine na adresu : Općina Vinica, Vinička 5, Marčan, 42207 Vinica.

                                                                                                       Jedinstveni upravni odjel 

                                                                                                                Općine Vinica

IZMIJENJENI NOVI PRIJEDLOG II.IZMJENA I DOPUNA PPUO VINICA

 

 

 

 

 

 

POTPORE KOJE DODJELJUJE OPĆINA VINICA

Bilo koja od dolje navedenih potpora osim POTPORE ZA NOVOROĐENČAD moguća je isključivo ukoliko pravna ili fizička osoba ni po kojoj osnovi nema dugovanja prema Općini.

Navedene općinske potpore primjenjuju se od 01.01.2020. godine.

 

VRSTA POTPORE

 

 

IZNOS POTPORE

 

POVRŠINA/KOLIČINA/UVJET

 

POTPORE U POLJOPRIVREDI

 

1.Osiguranje usjeva i nasada

50 % premije

do 5.000,00 po OPG-u / godinu

2.Nabava loznih sadnica

2,00 kn po sadnici

50 - 1000 kom.

3.Nabava voćnih sadnica

- jabuka

- šljiva, višnje, trešnje i ostale voćkarice

- kruška konzumna

- krušk viljamovka

- jagoda

- lješnjak, orah

-aronija, brusnica, borovnica

-maline, kupine, ribizl, šipak

-aromatično bilje (lavanda, i sl.)

 

2,00 kn po sadnici

4,00 kn po sadnici

4,00 kn po sadnici

6,00 kn po sadnici

0,25 kn po sadnici

2,00 kn po sadnici

5,00 kn po sadnici

3,00 kn po sadnici

1,00 kn po sadnici

 

50 – 900 kom.

50 – 150 kom.

50 – 100 kom.

50 – 100 kom.

1000 – 3000 kom.

50 – 1000 kom.

50- 1000 kom.

50- 1000 kom.

50-1500 kom.

4. Okrupnjavanje polj. zemljišta

2.000,00 kn/ha

Uvjet:

-- najviše 5.000,00 kn po OPG-u/godinu - manje od 50 ha zemljišta u vlasništvu

 

5. Osiguranje stoke

- 50 % premije po grlu

do najviše 5.000,00 kn po OPG-u/godinu

6. Sufinanciranje umjetnog

   osjemenjivanja

- 50 % cijene

do najviše 5.000,00 kn po OPG-u/godinu

7. Potpora za nabavu stoke ili opreme za

   proizvodne objekte u poljoprivredi

- 15%

Uvjet:

- oprema do 100.000,00 kn

maksimalno 15.000,00 kn/godinu

8. Oslobođenje od komunalne naknade

   objekata za polj. proizvodnju

 

 

- 100%

 

 

9. Oslobođenje od komunalnog doprinosa

   za objekte isključivo poljoprivredne

   proizvodnje

- 100%

 

10. Potpore za edukaciju

     poljoprivrednika:

- osnovna izobrazba

- dopunska izobrazba

 

- 100,00 kn po korisniku

- 50,00 kn po korisniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTPORE U PODUZETNIŠTVU

(za svaku mjeru traži se dostava instrumenta osiguranja plaćanja)

 

1. Oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa prilikom izgradnje proizvodnih pogona na području Općine

 

- 100%

 

- investitori izgradnje proizvodnih pogona na području Općine Vinica planiranih za zapošljavanje više od 10 djelatnika, najmanje 5 s područja Općine Vinica u trajanju od minimalno 1. godinu

2. Naknada dijela ili cijelog iznosa vodnog  

   doprinosa

- do 1.000,00 kn

- od 1.001,00 do 5.000,00 kn

- od 5.001,00 do 15.000,00 kn

- od 15.001,00 do 100.000 kn

 

 

 

- povrat 100% iznosa

- povrat 60 % upl. iznosa

- povrat 40 % upl. iznosa

- povrat 20 % upl.iznosa

 

2. Naknada dijela troška za nabavu opreme ili strojeva vrijednosti od 50.000,00 kn do 100.000,00 kn

-15 %

Dodatni uvjet:

- zapošljavanje jedne osobe s područja

Općine

- oprema se ne smije otuđiti min. 5 god.

 

 

3. Subvencija kamata poduzetn. kredita

 

1 % kamate

 

Prema uvjetima banaka

 

POTPORE U STAMBENOM ZBRINJAVANJU MLADIH

(pravo na mjeru se ostvaruje putem prijave na Javni poziv, a za svaku mjeru traži se dostava instrumenta osiguranja plaćanja)

 

1. Oslobađanje dijela obračunatog      

   komunalnog doprinosa

- 100 %

 

2. Povrat dijela vodnog doprinosa

- vodni doprinos do 5.000,00 kn

- vodni doprinos od 5.000,01 do

10.000,00 kn

 

- povrat 100 %

- povrat 50 %

 

 

 

 

 

 

3. Oslobođenje od plaćanja komunalne  

   naknade prvih 5. godina od dana

   početka korištenja nekretnine

- 100%

Uvjet

- od trenutka prijave prebivališta

- trajanje prebivališta minimalno 10

godina od početka useljenja

4. Sufinanciranje rata kredita za vrijeme

   trajanja subvencije

- 10%

Uvjet:

- odobreni maksimalni kredit 100.000,00

eura

-rok otplate minimalno 15 godina

-trajanje subvencije je 5 godina +

dodatna 1 godina za svako maloljetno

dijete te 2 godine za novorođeno dijete

u vremenu subvencije

 

5. Potpora mladoj obitelji za kupnju prve

   nekretnine

- do 25.000,00 kn

 

 

Uvjet:

- nakon kupnje prve nekretnine, korisnik potpore mora prijavljen i koristiti nekretninu minimalno 10 godina

- uvjete za korištenje mjere utvrđuje

posebno povjerenstvo

 

SUFINANCIRANJE EKONOMSKE     CIJENE VRTIĆA

 

 

1. Smještaj djece u predškolske ustanove

 

 

- sufinanciranje 50%

 

STAMBENO ZBRINJAVANJE BRANITELJA

1. Oslobođenje od komunalnog doprinosa

- 50 %

 

 

POTPORE DOMAĆINSTVIMA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBIT. KUĆA

 

1. Zamjena vanjske stolarije

2. Povećanje toplinske ovojnice grijanog prostora (vanjski zid,krov, strop, ukopani dijelovi te pod)

do 10 % ukupnih troškova, ali maksimalno do 6.000,00 kn

 

1. Ugradnja kondenzacijskog plinskog

   kotla

2. Ugradnja sustava za korištenje OIE

do 10 % ukupnih troškova, ali maksimalno do 3.000,00 kn

 

 

 

POTPORE STUDENTIMA

 

Mjesečna potpora studentima

- na studiju u Varaždinskoj, Međimurskoj i Koprivničko križevačkoj županiji

- u Zagrebu i ostalim županijama

 

300,00 kn/mjesečno

 

500,00 kn/mjesečno

 

01.10-30.06.

 

NAGRADE NAJUSPJEŠNIJIM STUDENTIMA

 

Nagrade najuspješnijim studentima

5.000,00

3 nagrade godišnje

 

 

POTPORE SREDNJOŠKOLCIMA KOJI KORISTE AUTOBUSNI PRIJEVOZ

-Potpore srednjoškolcima

30,00 kn mjesečno

9. do 6. mj.

POTPORE UČENICIMA KOJI SE ŠKOLUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA

- Potpore srednjoškolcima za deficitarna

zanimanja

200,00 kn mjesečno

9. do 6 mj.

 

 

SUFINANCIRANJE PROGRAMA PRODUŽENOG BORAVKA U OSNOVNOJ ŠKOLI

- Sufinanciranje programa do punog

iznosa troška prema Sporazumu sa OŠ

 

 

NABAVA RADNIH BILJEŽNICA I MAPA ZA SVE UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE VINICA

- podmirivanje troška nabava radnih

   bilježnica i mapa za sve učenike OŠ

   VINICA

-100%

 

 

POTPORE ZA NOVOROĐENČAD

 

- Potpora za:

1. dijete

2. dijete

3. dijete

4. dijete

 

5.000,00 kn

6.000,00 kn

7.000,00 kn

8.000,00 kn

 

 

Potpora za svako slijedeće dijete u obitelji

uvećana za 1.000,00 kn

 

 

PREUZIMANJE OBVEZA PLAĆANJA CIJENE ZA ODVOZ PELENA

Podmirivanje cijene javne usluge koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu otpadnih pelena

80 kn / korisniku

Uvjet:

- djeca do navršene 3 godine života

- odrasle osobe sa inkontinencijom

PREUZIMANJE OBVEZE PLAĆANJA CIJENE ODVOZA PUTEM MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Podmirivanje mjesečne cijene po korisniku

7,24 kn / korisniku

 

 

POTPORE UMIROVLJENICIMA

 

Jednokratne potpore umirovljenicima prigodom Uskrsa i Božića

200,00 kn

Uvjet: mirovinska primanja do 1.750,00 kn.

 

POTPORE ZA OČUVANJE TRADICIJE

Potpore za očuvanje tradicije - vuzemnice

150,00 kn

 

MJERE POMOĆI STANOVNICIMA U CILJU UBLAŽAVANJA EKONOMSKIH POSLJEDICA KRIZE UVJETOVANE

COVID -19

1. Sufinanciranje troška boravka djeteta u vrtiću i oslobađanje plaćanja udjela roditelja za mjesec TRAVANJ

 

 

 

2. KOMUNALNA NAKNADA ZA FIZIČKE OSOBE

 

 

 

 

3. Komunalna naknada za pravne osobe

 

 

 

 

 

 

4. oslobođenje od plaćanja zakupnine općinskih prostora za vrijeme obustave djelatnosti

 

 

 

-50%

 

 

 

 

 - odgoda plaćanja I. obroka za 2020. do 30. lipnja

 

 

 

 

- oslobađanje obveze plaćanja komunalne naknade u vrijeme trajanje mjere obustave obavljanja registrirane djelatnosti

 

 

 

-100% za pravne osobe koje su prema mjerama obustavile svoje djelatnosti

 

 

 

 

 

- na zahtjev pravne osobe

 

POTPORA UDRUGAMA

 

Općina Vinica osigurava potpore svim udrugama na svom području za provedbu planiranih programa na temelju javnog poziva i sklopljenog Ugovora.

 

 

 

Općina Vinica u svim naseljima ima postavljena dječja igrališta, koje svake godine u proljeću temeljito obnavljamo i po potrebi postavljamo novo. Tako smo i ove godine, ali sa zakašnjenjem iz već svima poznatih razloga pandemije postavili novo dječje igralište u Vinici, Ulici Mate Rupčića koja graniči s naseljem Donje Vratno. Ovih dana oko igrala na spomenutoj lokaciji nasuti će se pijesak, postaviti klupa i urediti čitava površina. Nažalost, zbog pandemije i virusa COVID – 19 morali smo zatvoriti ulaz na igralište kod dječjeg vrtića, ali ćemo nastojati i to u što kraćem roku postaviti novi komplet igrala, a zbog sigurnost vrtićke djece igralište ćemo fizički odvojiti od vrtićkog i moći će se kao i dosada nesmetano koristiti. Zato molim sve roditelje iz Marčana za razumijevanje i strpljenje jer dječja igrala ne možemo sami postavljati već to mogu samo ovlaštene firme sa svim važećim sigurnosnim atestima. Ukupna investicija iznositi će cca 130 tisuća kuna i biti će u cijelosti osigurana iz općinskog proračuna. Zdravlje i sigurnost djece je na prvom mjestu i zato unatoč za Općinu velika sredstva mi ih za naše najmlađe stanovnike moramo osigurati, izjavio je načelnik Općine Marijan Kostanjevac.

Pred predstojeće parlamentarne izbore varaždinski Reformisti su na lijep način proslavili Međunarodni dan biološke raznolikosti upravo u Arboretumu Opeka, međutim priliku su iskoristili za iznošenje netočnosti i prepisivanje zasluga pojedincu kada se dobro zna da je istina ipak drugačija. Tom prigodom gospodin Paljak podsjetio me na Štromara koji je također pred svake izbore koristio Arboretum za politikanstvo i prikupljanje bodova, a kada je došao trenutak da se kao potpredsjednik vlade, ministar i žitelj Općine zajedno sa svojom kolegicom ministricom Divljak izbore za drugi centar kompetentnosti u Varaždinskoj županiji, oni su, zamislite, bili protiv. Upravo zato dajem ovo priopćenje jer i sam gospodin Paljak zna da postoji samo jedna istina, a ta je da je za odluku o dobivanju drugog centra kompetentnosti donio osobno premijer Andrej Plenković i njemu pripadaju sve zasluge, ali i mogućnost dobivanja europskih sredstava za revitalizaciju našeg viničkog dragulja. Župan Čačić i ja kao načelnik imamo odličnu suradnju kako u slučaju Arboretuma tako i u svim drugim aktivnostima od uređenja ambulante primarne zdravstvene zaštite, sanaciju županijskih i lokalnih cesta i klizišta, pomoć vatrogascima, udrugama i tako dalje. Međutim, ja sam također kao čovjek i načelnik svakako zaslužan kao i moja stranka, Hrvatska demokratska zajednica za sve dosadašnje aktivnosti iako sa bivšim županom nisam mogao surađivati. Sve je to trajalo jako dugo i bilo je teško doći do pravog rješenja i već sam mislio da od svega neće biti ništa, ali hvala Bogu sve je ipak završilo na najbolji način za općinu, županiju i državu. Zato ponavljam suradnja županije i župana, općine i načelnika je apsolutno neupitna, ali istina je istina, izjavio je načelnik Općine Marijan Kostanjevac.

Obavijest pacijentima

Četvrtak, Svi 28, 2020

Obavještavaju se pacijenti da ordinacija obiteljske medicine dr Zorana Kokota od ponedjeljka, 25. svibnja 2020.godine počinje s radom u novom prostoru u sklopu Doma zdravlja Vinica. Radno vrijeme ordinacije ostaje nepromijenjeno, a telefonski broj ordinacije je 351-932.

Na jučerašnjoj sjednici, Općinsko vijeće Općine Vinica jednoglasno je podržalo jednu hvalevrijednu inicijativu. Naime, u ime Kluba vijećnika HDZ-a vijećnik Pavao Šipek predložio je da se vijećnici i članovi radnih tijela odreknu naknade za prisustvovanja i sudjelovanje u radu sjednice tijekom čitave 2020. godine na način da se 50 % sredstva od naknada uplati u fond za obnovu zagrebačke katedrale, a 50 % za humanitarnu akciju „Vratimo Palčiće u Petrovu“ koju je pokrenuo Klub roditelja nedonoščadi PALČIĆI.

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Vinica kao i članovi radnih tijela imaju pravo na naknadu u iznosu od 200,00 kn neto za svako prisustvovanje i sudjelovanje u radu sjednice te očekujemo na razini godine da bi se za spomenute ciljeve moglo preusmjeriti cca 23.000 kn. Na ovoj humanitarnoj inicijativi i konačnoj odluci zahvaljujem svim vijećnicama i vijećnicima Općinskog vijeća koji su se tako svojim odricanjem uključili u spomenute humanitarne akcije, izjavio je načelnik Marijan Kostanjevac.

Vijećnici su za sjednicu imali poduži dnevni red, a raspravljalo se još o izvršenju proračuna i programa u 2019. Godini i mjerama pomoći i potpora stanovništvu, poljoprivrednicima i poduzetnicima i ostalom o čemu će javnost biti obaviještena slijedećih dana.

 

  

Obzirom na nagomilane probleme vezane uz radove aglomeracije koji se nakon pauze od gotovo dvije godine nastavljaju na području Općine Vinica, na inicijativu načelnika Općine održan je sastanak sa predstavnicima investitora (VARKOM), izvođača radova i stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Tijekom sastanka načelnik je ukazao na probleme izgradnje kanalizacije s kojima je jako dobro upoznat jer mještani za svaki propust i problem u projektu zovu prvo njega.

Jedan od problema je što projektnom dokumentacijom i troškovnikom nisu obuhvaćeni svi odvojci ni obiteljske kuće i potencijalna gradilišta uz ceste, a tijekom sastanka dogovoreno je kako će projektant, predstavnik izvođača i Općine obići područje Općine koje je u obuhvatu aglomeracije te tom prilikom usporediti projektnu dokumentaciju i stanje na terenu nakon čega će se prići izradi dopune projekta. Slijedeći problem odnosi se na projektom nedostatno planirana financijska sredstva za sanaciju nerazvrstanih cesta nakon izvedenih radova. To je situacija i u drugim općinama, a investitor očekuje da će se u zatvaranje financijske konstrukcije uključiti i općine.

Sve ovo što se događa dokaz je onoga što već godinama naglašavam, a to je da projekt aglomeracije Varaždin nije pripremala struka kako bi to bilo logično i normalno, već politika. A sad kad se javljaju problemi to bi zamislite trebala rješavati općina. Općina Vinica imala je projektnu dokumentaciju i građevinsku dozvolu za kanalizaciju i odvodnju oborinskih voda još 2008. godine i nije nužno morala biti obuhvaćena aglomeracijom, no politika je odlučila drugačije pa sad imamo to što imamo. Ja sam i danas na sastanku naglasio kako se aglomeracija na području Općine neće dalje raditi ukoliko se ne otklone i ne isprave svi nedostaci koje moramo dogovarati i rješavati svi, a ukoliko neće biti razumijevanja spremam sam putem tiskovne konferencije o svemu obavijestiti javnost te zatražiti intervenciju od DORH-a i USKOK-a. Naravno, za sve probleme ne mogu kriviti sadašnju upravu Varkoma koja doista pokušava iznaći najkvalitetnije rješenje. Problem o kojem smo razgovarali nije nastao sada već je on prisutan od prije četiri i više godina kada su sebi za pravo uzeli tadašnji župan Štromar i direktor Vlašić maknuti struku i uključiti politiku koja je od komunalnog kapitalnog projekta napravila najsramniji politički projekt za što će ipak netko morati snositi odgovornost, izjavio je načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac.

Danas su kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu u Vinici, položili cvijeće te zapalili svijeće predstavnici UDVDR-a Varaždinske županije, predstavnici članova ostalih udruga, predstavnici članova UDVDR-a kluba Vinica, te ostalih udruga proizašlih iz domovinskog rata, kako bi obilježili datum rođenja prvog hrvatskog predsjednika.

U sklopu ovog prvog susreta takve vrste predsjednik UDVDR-a Varaždinske županije Branko Družinić, pozdravio je sve prisutne, zahvalio na dolasku, a posebne je zahvale uputio prečasnom Valentu Posavcu, viničkom župniku, predsjedniku Udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata - klub Vinica Ivanu Krajceru i načelniku općine Marijanu Kostanjevcu. Također je pozdravio te se zahvalio na dolasku umirovljenom generalu Željku Dvekaru, a u svom kratkom govoru osvrnuo se na značaj, ulogu i važnost prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, sve njegove zasluge u stvaranju samostalne i neovisne države, te najavio kako će ovaj datum od sada postati tradicija u Općini Vinica u kojem je i spomenik podignut.

Načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac, zahvalio se svim prisutnima na dolasku te u nekoliko rečenica spomenuo važne odrednice koje je dr. Franjo Tuđman kao prvi hrvatski predsjednik i kao utemeljitelj Hrvatske demokratske zajednice ugradio u strategiju Hrvatske države i stranke, na pute u EU, glavne asocijacije i NATO.

Nakon toga obratio se i prečasni Valent Posavec koji između ostalog ističe važnost prvog hrvatskog predsjednika zahvalivši mu na njegovoj predanosti prema svojoj domovini, ali i patnji koju je podnio. Prečasni se također zahvalio svim prisutnima na dolasku i predvodio molitvu.

Vinica je jedina općina u Varaždinskoj županiji i regiji gdje je podignut spomenik prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, a sve to zahvaljujući viničkom župniku, prečasnom Valentu Posavcu, izjavio je načelnik Marijan Kostanjevac.

 

 

 

Stranica 1 od 122