Pristupačnost

Subota, Stu 28, 2020

Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica Općine Vinica


Općina Vinica nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice unutar domene www.vinica.hr

Status usklađenosti

Mrežne stranice Općine Vinica djelomično su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjen je manji dio zahtjeva europske norme EN 301 549 V3.1.1 (2019-11). U nastavku navodimo iznimke koje nisu u skladu s normom.


Nepristupačni sadržaj Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:


• Web stranica nije responzibilna
• HTML elementu nedostaje atribut jezika
• Korištene boje (kontrast boja) ne zadovoljavaju smjernice WCAG 2.0 - omjer kontrasta od najmanje 4,5:1
• Ne postoji veza za preskakanje sadržaja
• Naslovni nisu pravilno ugniježđeni
• Izbornicima nije moguće pristupiti podrazinama zbog ne usklađenosti HTML koda
• Tražilica nije u prikladnog funkciji da se koristi za pronalazak članaka i sadržaja
• Pojedine poveznice nalaze se u slici bez adekvatnog tekstualnog opisa kako bi predstavile sam sadržaj
• Određeni tekstovi, posebice na novostima na naslovnici, tekst je poravnan obostrano
• Struktura stranice posložena je pomoću elemenata koji nisu prikladni za čitače stranica i druge vrste pomagala
• Poveznice nemaju odgovarajući opisni sadržaj
• Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku
• Datoteke .pdf otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .xls datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje, s time da ni jedna vrsta datoteke nema upute što će se dogoditi klikom na link (otvaranje u novom tabu ili preuzimanje)
• Nije omogućena transkripcija video zapisa i mogućnost uključivanja podnaslova, nema transkripta niti snimku prijevoda na hrvatski znakovni jezik
• Upute (npr. „opširnije“) se ne oslanjaju na oblik, veličinu i vizualni položaj kao ni na zvuk
• Postoje pogreške u kodu koje se odnose na provjeru/raščlanjivanje HTML/XHTML koda
• Ne postoji mogućnost promjene razmaka između redaka
• Ne postoji mogućnost promjene fonta u font lako čitljiv osobama s disleksijom
• Ne postoji mogućnost promjene kontrasta
• Ne postoji mogućnost promjene veličine fonta
• Ne postoji mogućnost zaustavljanja animacija

Općina Vinica nije u mogućnosti nadograditi trenutnu stranicu zbog zastarjelosti programskog koda te sva rješenja koja bi instant rješila problem nisu ostvariva. Glavni problem prozrokuje korištenje starije verzije Joomla platforme koja ne podržava nadogradnju u trenutnom statusu te su neki dijelovi stranice nedostupni.

Stoga Općina Vinica ocjenjuje da trenutno postoji nerazmjerno opterećenje u smislu članka 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN17/19)

Općina Vinica se obavezije da će u roku 3 mjeseca napraviti novi web stranicu i u potpunosti ju prilagoditi samim sadržajem i izgledom osoba s invalididtetom.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

 

Ova Izjava pripremljena je 14. listopada 2020. godine , prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523. Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je stručne procjene treće strane.


Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Vinica putem elektroničke pošte - Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Općina Vinica je dužna na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.


Inspekcijski nadzor

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 (0) 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Ostalo

Subota, Stu 28, 2020

Sukladno članku 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu objavljuje se FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE VINICA ZA 2014.GODINU:

  1. Referentna stranica
  2.  Obrazac PR - RAS
  3.  Obrazac RAS - funkcijski
  4. Obrazac P- VRIO
  5. Obrazac BIL
  6. OBVEZE

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE VINICA ZA 2015.GODINU ( Referentna stranica

Obrazac BIL,  Obrazac PR-RASObrazac RAS - funkcijski, Obveze, Obrazac P-VRIO


 

 

 

 

 

 

Dokumenti, natječaji, odluke

Subota, Stu 28, 2020

Ovdje možete pregledati i preuzeti različite dokumente; odluke, natječaje,...

Prostorni plan

Subota, Stu 28, 2020

Ovdje možete pronaći kartografski prikaz građevinskih područja Općine Vinica podijeljen u dva dijela.

Javna nabava

Subota, Stu 28, 2020

 

Stranica 1 od 4