Obavijest žiteljima Općine Vinica

Napisala on Pon, 24/08/2015 - 14:08,

Vezano uz svakodnevne opravdane primjedbe mještana Općine Vinica koje se odnose na neodgovarajuću održavanost županijskih i lokalnih cesta, prisiljen sam obratiti se svim žiteljima Općine sa slijedećim priopćenjem:

- Županijskim i lokalnim cestama na području Općine upravlja Županijska uprava za ceste Varaždinske županije . Sukladno članku 45. Zakona o cestama (N.N. 84/11., 22/13., 148/13. i 92/14.) pravna osoba kojoj je povjereno upravljanje javnim cestama dužna je  ceste u svojoj nadležnosti redovito održavati i otklanjati sve uočene nepravilnosti i zapreke na cesti i u zaštitnom cestovnom pojasu, a koje mogu ugroziti, ometati ili smanjiti sigurnost prometa na cesti.

   O stanju na županijskim i lokalnim cestama na području Općine Vinica već je upućen dopis Županijskoj upravi za ceste i Policijskoj upravi Varaždinskoj, a sve mještane pozivam da prigovore i primjedbe koje se odnose na održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Općine: uređenje i košnju bankina, štucanje grana u cestovnom pojasu, krpanje udarnih rupa, čišćenje nanosa šljunka sa kolnika, čišćenje odvodnih kanala, rigola i propusta i sl. upute na Županijsku upravu za ceste Varaždinske županije, Varaždin, Gajeva 4, telefon broj 214-403.

                                                                                    Načelnik Općine Vinica

                                                                                      Marijan Kostanjevac