Nova rasvjetna tijela u Pešćenici Viničkoj

Napisala on Pet, 24/07/2015 - 13:07,

U suradnji sa HEP ODS Elektra vrši se rekonstrukcija niskonaponske električne mreže i kabliranje   prostalog dijela naselja Pešćenica Vinička. Po završetku kabliranja na stupove će se postaviti nova rasvjetna tijela koja osigurava Općina Vinica.

Nakon Pešćenice Viničke, očekuje se nastavak radova rekonstrukcije niskonaponske električne mreže i u dijelu naselja Vinicabreg.