Obaveza uklanjanja ambrozije

Napisala on Pet, 10/07/2015 - 09:07,

     Naredbom Ministarstva poljoprivrede o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije, svi vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta , vrtova i dvorišta kao i rubnih dijelova parcela, poljskih puteva i šuma dužni su tijekom vegetacije u više navrata tokom godine uklanjati ambroziju na svom zemljištu, a za neizvršavanje su predviđene novčane kazne.

    Obzirom na prisutnu povišenu koncentraciju peluda ambrozije pozivamo sve stanovnike, vlasnike i posjednike zemljišta da u roku od 8 dana izvrše svoju obvezu uklanjanja ambrozije i ostalih korova.

   Ujedno pozivamo sve vlasnike i posjednike na čišćenje svojih parcela, a osobito dijelova prema javnim površinama od ostalih vrsta korova i višegodišnjeg raslinja. Nepridržavanje zakonskih obveza  te obveza iz  Odluke o agrotehničim mjerama te Odluke o komunalnom redu redovito će kontrolirati komunalni redar Općine Vinica te poduzimati odgovarajuće mjere.