Obavijest o poništenju natječaja

Napisala on Čet, 18/06/2015 - 11:06,

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

     OPĆINA VINICA

Klasa: 363-01/15-01/ 05      

Urbroj : 2186/011-03-15-3

Vinica, 17. lipnja 2015.

                                          

             Na temelju članka 46. Statuta Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 27/09., 45/09., 11/13. i 60/13.) te Odluke Općinskog vijeća Općine Vinica od 16. lipnja 2015.godine, Načelnik Općine objavljuje

 

O B A V I J E S T

O PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

 

1. Poništava se Natječaj za prikupljanje ponuda radi povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja na temelju pisanog ugovora, koji je objavljen u „Regionalnom tjedniku“ broj 574, od 19. svibnja 2015. godine.

 

2. Obavijest će se objaviti u „Regionalnom tjedniku“.

 

 

 

                                                                                                            Načelnik Općine Vinica

                                                                                                                Marijan Kostanjevac