REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA U GORNJEM LADANJU

Napisala on Pon, 18/05/2015 - 10:05,

Općina Vinica dogovorila je sa Županijskom upravom za ceste provođenje i realizaciju određenih aktivnosti na području Općine. Danas su tako započeli radovi na sanaciji i rekonstrukciji dijela županijske ceste i križanja sa lokalnom cestom u Gornjem Ladanju na tzv. Pilišću. Na spomenutoj lokaciji će se tako zamijeniti stari, uništeni rubnjaci i postaviti novi, zacijeviti će se dio odvodnog jarka, dok će se ostali dio pročistiti. Radove izvode djelatnici PZC – a, a gradilište je danas obišao i načelnik Općine Marijan Kostanjevac.