Subvencije osiguranja usjeva i trajnih nasada

Napisala on Pet, 08/05/2015 - 13:05,

U proračunu Općine Vinica i u 2015.godini osigurana su financijska sredstva namijenjena namijenjena za subvencije osiguranja usjeva i trajnih nasada.

Pravo na subvenciju osiguranja u visini od 50 % premije za pojedinu kulturu mogu ostvariti poljoprivrednici  s prebivalištem na području naše općine, upisane u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Police osiguranja zainteresirani  mogu    zaključiti u osiguravajućim kućama koje se bave osiguranjem usjeva i koje s Općinom Vinica imaju zaključen ugovor. Za ostvarivanje prava  na subvenciju osiguranja potrebno je predočiti iskaznicu OPG-a, popis parcela s kulturama iz upisnika ili posjedovni list  te  potvrdu Općine Vinica o podmirenim obvezama. Ova se vrsta  subvencije  može koristiti za maksimalnu površinu  od 20 ha.