Natječaj za davanje u zakup više poslovnih prostora

Napisala on Čet, 26/03/2015 - 08:03,
                   Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («Narodne novine» broj 125/11. ) te članka 25. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/10.) Načelnik Općine Vinica raspisuje
N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnog prostora
 
I Predmet natječaja je davanje u zakup slijedećih poslovnih prostora
 
1. Poslovni prostor u Marčanu, Vinička 5, u prizemlju, sastoji se od 3 prostorije ukupne
       površine 108,00 m2
       - namjena : trgovina ili druga uslužna djelatnost
       - početna cijena zakupa : 6,50 €/ m2
 
2. Poslovni prostor u Marčanu, Vinička ul. 40 ( tzv. Motel) – poslovni prostor čini zgrada
     (podrum+ prizemlje + potkrovlje) neto površine 423,44 m2, zgradi pripadaju terasa i dvorište s
     parkiralištem ukupne površine 2.740,00 m2
       - namjena : ugostiteljska ili slična djelatnost
       - početna cijena zakupa : 2.000,00 € mjesečno
     Za predmetni poslovni prostor postoji i druge mogućnosti.
 
3. Poslovni prostor u Vinici, Trg Matije Gupca 1, na 1.katu upravne zgrade, psastoji se od 3
     prostorije i wc-a, ukupne površine 67 m2
     - namjena : uslužna djelatnost ( ured, frizerski salon i sl.)
     - početna cijena zakupa : 2,5 €/m2
 
4.   Poslovni prostor u Vinici, Trg Matije Gupca 1, ukupne površine 590 m2, sastoji se od
     proizvodne hale I površine 395 m2 i proizvodne hale II površine 195 m2
      - namjena : skladište, proizvodna, uslužna ili druga djelatnost
   - početna cijena zakupa : 2.00 €/m2
 
II Svi poslovni prostori opremljeni su potrebnom infrastrukturom (struja, voda, plin)  
 
III Vrijeme zakupa poslovnih prostora : 5 (pet) godina, uz mogućnost produžavanja
 
IV   Uvjeti natječaja :
 
   Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda koje moraju sadržavati :                  
 
  1. podatke o ponuditelju (ime i prezime, adresu, OIB za fizičke osobe ili naziv tvrtke, sjedište i OIB za pravnu osobu)
  2. ispravu o upisu u poslovni (sudski , strukovni, obrtnički ili drugi odgovarajući)       registar iz koje je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koju namjerava obavljati na predmetnim nekretninama - isprava može biti dostavljena kao neovjerena preslika, uz obvezu dostavljanja ovjerene preslike u slučaju da ponuda bude najpovoljnija
  3. potvrdu Porezne uprave o stanju duga , ne stariju od 30 dana
  4. potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Vinica
  5. prijedlog sadržaja koji ponuditelj namjerava obavljati u poslovnom prostoru
  6. ponuđeni iznos mjesečne zakupnine
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
 
V Ponude na natječaj, uz naznaku poslovnog prostora na koji se ponuda odnosi, potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom «natječaj za zakup poslovnog prostora» na adresu OPĆINA VINICA, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica.
Dodatne informacije o poslovnom prostoru zainteresirani mogu dobiti na tel. broj 722-233.
 
 
 
                                                                                                             Načelnik Općine Vinica
                                                                                                              Marijan Kostanjevac