Od utorka - sustavna deratizacija

Napisala on Pon, 16/03/2015 - 12:03,

       Na području Općine Vinica već desetak godina djelatnici Odjela za higijenu, okoliš i sanitaciju Veterinarske stanice d.d. iz Varaždina provode svakog proljeća sustavnu deratizaciju.  

     Ove godine sustavna se deratizacija počinje provoditi od utorka , 17. ožujka, i to od naselja Donje Vratno.  Akcijom će se obuhvatiti sva domaćinstva u naseljima Općine kao i sve površine koje su pogodne za razmnožavanje i zadržavanje glodavaca (smetišta, kanali).

Deratizacija će se obavljati s jednom zaštitnom kutijom s mekom po domaćinstvu, a iz službe za deratizaciju upozoravaju i umoljavaju :

- da se štakori i miševi, koji ugibaju 3 dana nakon uzimanja meke,   zakopaju

- da se zatrovane meke ne diraju i ne premještaju

- da se o eventualnim problemima oko mjera deratizacije iznesu osoblju koje obavlja deratizaciju

- da je za vrijeme postavljanja meke po domaćinstvima prisutna odrasla osoba

 

Domaćinstva ne trebaju sudjelovati u troškovima jer   troškove sustavne deratizacije u cijelosti financira Općina Vinica.