Zatvara se ambulanta opće medicine?

Napisala on Sri, 04/03/2015 - 14:03,

U posljednje vrijeme česti su upiti pacijenata koje interesira gdje će ostvarivati pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu kada njihov izabrani liječnik, dr Nadica Fatiga Brodar, ode u mirovinu i zatvori postojeću ambulantu opće medicine u Marčanu, Gornja 76. Prema pričanju pacijenata, dr Fatiga Brodar navodno će raditi do kraja godine kada se sprema u mirovinu. Pacijenti se s razlogom boje i pitaju tko će ih preuzeti jer druga ugovorna ambulanta opće medicine na području Općine Vinica, a koju vodi dr Huđek-Leskovar, ima dosta pacijenata i nema mogućnosti   preuzimanja novih pacijenata, a ista je situacija i sa ambulantama u susjednim općinama Cestica i Maruševec. Problem je to veći što dr Fatiga Brodar ordinaciju ima u svom privatnom poslovnom prostoru te zapravo nije dužna ustupiti taj prostor nekom drugom liječniku.

       Vezano uz pitanja sadašnjih pacijenata dr Fatiga Brodar te njihova strahovanja tko će ih i da li će ih moći preuzeti, načelnik Općine Marijan Kostanjevac već se sa zamolbom za pomoć u iznalaženju rješenja problema obratio odgovornima u Područnoj službi HZZO-e u Varaždinu,  ravnatelju Domu zdravlja te županu Varaždinske županije, a s ravnateljem Doma zdravlja već je obavio i prve razgovore oko mogućih rješenja problema.