Prijava projekata vrijednih više od 2.900.000,00 kn

Napisala on Pon, 23/02/2015 - 13:02,

U ovom mjesecu više je ministarstava objavilo javne pozive i natječaje za sufinanciranje projekata od značaja za jedinice lokalne samouprave i na koje je Općina Vinica, ovisno o sufinanciranim programima, prijavila svoje projekte. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2015. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice, a na koji je Općina Vinica prijavila projekte Sanacije klizišta u naselju Marčan vrijednosti 475.125,00 kn i Sanaciju nerazvrstanih cesta vrijednosti 1.497.640,00 kn.

Ministarstvo gospodarstva objavilo je Javni poziv za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije na koji je kandidiran projekt Povećanje energetske učinkovitosti svlačionice nogometnog kluba NK Vinica vrijednosti 200.597,00 kn.

Također je pripremljena prijava na Javni poziv Hrvatske turističke zajednice za sufinaciranje projekta Poučna biciklističko –pješačka staza „Tragovima viničke prošlosti“ kroz koji bi se osim trasiranja i uređenja biciklističko – pješačke staze uredili info-panoi te   vidikovac kod Starog grada . procjenjena vrijednost projekta je 178.000,00 kn.

Od Ministarstvua kulture očekujemo pozitivnu ocijenu slijedećih prijavljenih programa za kulturna dobra na području Općine Vinica : Statička sanacija najugroženijih dijelova zidina Starog grada (Burga) Vinica vrijednosti 165.366,00 kn,   Izrada tehničke dokumentacije idejnog projekta statičke sanacije kurije Dolanski vrijednosti 87.500,00 kn te   Sanacija krovne konstrukcije i dijela pokrova crkve Sv.Marka ev. u Marčanu vrijednosti 301.227,00 kn. Projekt rekonstrukcije i sanacije kurije Patačić uvršten je u trogodišnji je program Ministarstva kulture kojim je za ovu godinu osigurano 300.000,00 za nastavak radova , pa nije bilo potrebe za posebnom prijavom.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj (ENU-10/20159 ) na koji jedinice lokalne samopuprave mogu prijaviti projekte povećanja energetske učinkovitosti u postojećim nestambenim zgradama. Općina će na natječaj prijaviti zgrade u svom vlasništvu te se za prijavu projekta priprema potrebna projektna dokumentacija.