Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Napisala on Čet, 19/02/2015 - 13:02,

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («Narodne novine» broj 125/11. ) te članka 25. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/10.), Načelnik Općine Vinica objavljuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

 I. Predmet natječaja : Zakup poslovnog prostora u Marčanu, Vinička ul. 40

Poslovni prostor čini zgrada neto površine 423,44 m2 ( podrum - 63,92 m2, prizemlje – 208,64 m2 te potkrovlje -150,88 m2 )

Prizemni dio zgrade sastoji se od prostorije sa šankom, dvije sale, kuhinje i kotlovnice, te pratećih prostora, a u potkrovlju se nalazi 6 soba i 2 kupaone sa wc-om

Zgradi pripadaju terasa i dvorište s parkiralištem ukupne površine 1.215,00 m2.

Poslovni prostor nalazi se na izuzetno atraktivnoj lokaciji, u neposrednoj blizini perivoja Arboretum Opeka,

II. Poslovni prostor daje se u zakup za obavljanje ugostiteljske ili slične djelatnosti              

IV.Vrijeme zakupa : 5 godina, uz mogućnost produženja Ugovora

V. Početna cijena zakupa : mjesečno 2.000,00 € , u protuvrijednosti kuna

VI. Uvjeti natječaja :

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda . Pravo podnošenja ponuda imaju fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje tražene djelatnosti

Ponudi treba priložiti :

  1. podatke o ponuditelju
  2. ispravu o upisu u poslovni (sudski , strukovni, obrtnički ili drugi odgovarajući) registar iz koje je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koju namjerava obavljati na predmetnim nekretninama
  3. potvrdu Porezne uprave o stanju duga , ne stariju od 30 dana
  4. potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Vinica
  5. prijedlog sadržaja koji ponuditelj namjerava obavljati u zgradi te u dvorištu zgrade
  6. reference za obavljanje predloženih djelatnosti
  7. ponuđeni iznos mjesečne zakupnine

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta ovog natječaja sadrži najviši iznos mjesečne zakupnine.

Ponude koje ne sadrže sve navedene priloge smatrati će se nepotpunima te se neće razmatrati.

Predmetni poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju, a može se pogledati uz prethodnu najavu na telefon 042/722-233.

VII. Ponude na natječaj potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom «natječaj za zakup poslovnog prostora» na adresu OPĆINA VINICA, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica.

VIII. Dodatne informacije o poslovnom prostoru zainteresirani mogu dobiti na tel. broj 042/722-233.

IX. Postoji i mogućnost prodaje objekta .

                                                                                                             Načelnik Općine Vinica

                                                                                                               Marijan Kostanjevac