Neretvanske mandarine za viničke mališane

Napisala on Sri, 26/11/2014 - 12:11,

I Općina Vinica uključila se u akciju otkupa neretvanskih mandarina . U Općinu Vinica isporučeno je 400 kg mandarina od čega je 300 kg dostavljeno djeci - učenicima Osnovne škole Vinica, a 100 kg donirano je djeci Dječjeg vrtića „Sreća“.

- Osim što nam je namjera bila da djeci u sklopu obroka osiguramo dovoljne količine izvora vitamina , na ovaj smo način željeli barem donekle olakšati probleme neretvanskih proizvođača sa plasmanom ovog voća , rekao je načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac.