poziv za prikupljanje ponuda za čišćenje nerazvrstanih cesta i ulica nod snijega i leda

Napisala on Čet, 16/10/2014 - 14:10,

                   Na temelju članka 4.stavak 2. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 28/06. , 24/07. i 30/12. ), načelnik Općine objavljuje

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

za čišćenje nerazvrstanih cesta i ulica

na području Općine Vinica

od snijega i leda

I

NARUČITELJ: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5, 42207 VINICA

                           OIB: 19913793314

                           Tel. 042/722-233

                           Fax: 042/722-535

                           E-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ROK IZVRŠENJA : 4 godine

KRITERIJ ODABIRA PONUDE : ponuda s najnižom cijenom

II

Ponudi treba priložiti:

  1. podatke o ponuditelju (naziv i adresu, MB/OIB/MIBPG, broj žiro-računa, ime i prezime odgovorne osobe)
  2. izvod iz sudskog/obrtničkog ili drugog registra iz koje je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje predmetne komunalne djelatnosti
  3. dokaz o solventnosti
  4. dokaz o svim podmirenim obvezama prema Općini Vinica
  5. potvrdu Porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje zaposlenih
  6. izjavu o tehničkoj i stručnoj opremljenosti ponuditelja ( raspoloživost strojnim parkom i sl.)
  7. cijenu jednokratnog čišćenja snijega izraženu u kunama bez PDV-a
  8. rok i način plaćanja
  9. rok valjanosti ponude
  10. pogodnosti ponuditelja

Radi izračuna cijene pod 7., ponuditelji u Općini Vinica mogu preuzeti specifikaciju dionica nerazvrstanih cesta koje je potrebno čistiti od snijega.

Kod dokaza pod 3. treba biti vidljivo da račun ponuditelja u proteklih 6 mjeseci nije bio u blokadi.

Dokazi pod 4.i 5. ne smiju biti stariji od 30 dana.

Ostali dokazi ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.

III

1. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu :

OPĆINA VINICA, Marčan, Vinička 5, 42207 VINICA, s naznakom «Ponuda za čišćenje snijega»

2. Rok za dostavu ponuda je 27. listopada 2014.godine, do 14,00 sati. Postupak odabira bit će proveden bez javnog otvaranja   ponuda. Ponude koje ne sadržavaju svu dokumentaciju neće se razmatrati

3. S najpovoljnijim ponuditeljem bit će zaključen ugovor o čišćenju nerazvrstanih cesta od snijega i leda.

                                                                                                                                        

                                                                                                                                         Načelnik Općine Vinica

                                                                                                                                           Marijan Kostanjevac