Izvješće o provedenoj Ponovnoj ponovljenoj javnoj raspravi o Izmijenjenom novom prijedlogu II. izmjena i dopuna PPUO Vinica

Napisala on Uto, 07/07/2020 - 14:07,

U postupku izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vinica od 27.svibnja do 7. lipnja provedena je Ponovna ponovljena javna rasprava o Izmijenjenom novom prijedlogu II Izmjena i dopuna PPUO Vinica. Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18.  i 39/19.)  objavljuje se  IZVJEŠĆE O PONOVNOJ PONOVLJENOJ JAVNOJ RASPRAVI.