Zbog miniranja u kamenolomu načelnik uputio apel za pomoć

Napisala on Čet, 25/09/2014 - 10:09,

U utorak je u Kamenolomu Marčan sudeći po detonaciji, ponovo izvršeno  miniranje jačih razmjera. Obzirom na pristigle pritužbe građana, načelnik Marijan Kostanjevac  svim mjerodavnim institucijama : predsjedniku Sabora RH, Predsjedniku Vlade RH,  PU Varaždinskoj, Upravi nadležnoj za inspekcijske poslove u Ministarstvu gospodarstva nadležnoj za nadzor u području rudarstva, županu Varaždinske županije i Područnom uredu za zaštitu i spašavanje, uputio je apel za rješavanje problematike miniranja slijedećeg sadržaja:

          "U posljednjih dvadesetak godina u Općini Vinica imamo velikih problema zbog neprimjerenog miniranja i načina eksploatiranja mineralnih sirovina u Kamenolomu Marčan. U tom je razdoblju Općina pokretala više rasprava i sastanaka, a sami oštećenici su radi nadoknade štete pokretali i sudske sporove koji su svi prije par godina završili pravomoćnim sudskim presudama u njihovu korist.

          Nakon nekoliko godina mira, dana 21. rujna 2014. godine u poslijepodnevnim satima, izvršeno je miniranje u Kamenolomu Marčan. Detonacija je bila toliko snažna da se osjetila na širem području Općine. Sudeći po jačini detonacije, miniranje je bilo većih razmjera, sa većom količinom eksploziva, pa je razumljivo da smo u Općini zaprimili više uznemirujućih poziva i upita građana. Osim toga primili smo dojave građana o novim štetama na obiteljskim kućama u okruženju (pucanja i napukline zidova). Iz tog razloga zahtijevam da se pokrene istražni postupak te da se utvrdi da li je miniranje bilo izvedeno u skladu sa zakonom te pravilima struke.

          Osim toga ponovo moram ukazati na neprimjereno ponašanje uprave Kamenoloma prema stanovnicima Općine Vinica. Naime, ranijih godina bio je postignut dogovor da se za potrebe proizvodnje vrši nekoliko  miniranja godišnje, ali s manjim količinama eksploziva što obzirom na jačinu detonacije očito ovog puta nije bilo poštivano.

           Obzirom na navedeno s razlogom se pitam se da li je doista potrebno uništavati sve obiteljske kuće u okolici i iseliti stanovništvo da bi se u Kamenolomu i dalje mogla vršiti eksploatacija kamena i da li je doista naknada za eksploatiranje mineralnih sirovina od desetak tisuća kuna godišnje primjerena.

           Općina Vinica mora voditi brigu o svojim mještanima i štititi njihovu imovinu, ali da se razumijemo, nije nam cilj ovim putem nauditi proizvodno-gospodarskom subjektu, već samo tražimo da se sporno miniranje, ako se već treba provoditi, provodi na odgovarajući način, uz primjenu novih neškodljivih tehnologija. Zato molim i tražim da se u rješavanje cijelog slučaja problematike miniranja aktivno uključite."