ZELENA AKCIJA U GORNJEM LADANJU

Napisala on Sri, 27/05/2020 - 09:05,

Članovi udruga za sport i rekreaciju KAPLA i DVD-a Gornje Ladanje, organizirali su akciju uređenja okoliša, nakon što su se ublažile mjere o okupljanju građana. Akcija čišćenja provodila se u Gornjem Ladanju oko društvenog doma, prostorija Udruge te uređenja sportskih terena oko područne škole.

Vatrogasci su sanirali sirenu na krovu doma, popravili uništene crjepove na krovu te zajedno sa članovima Udruge Kapla pokosili kompletnu travu oko igrališta i škole. Uređeno je i zapušteno drveće te grmovi oko škole, oblikovana i obrezana kompletna živica oko igrališta u dužini od 150 m te boćalište. Nakon završetka radova na fasadi područne škole, planira se još uređenje i modeliranje ukrasnih grmova. U akciji je sudjelovalo 30-ak članova Udruge Kapla i vatrogasaca.

Slijede daljnje akcije i priprema za seoske sportske igre u Kapli 27.06.2020 ako situacija bude zadovoljavajuća.