POTPORE KOJE DODJELJUJE OPĆINA VINICA

Napisala on Uto, 26/05/2020 - 09:05,

 

 

 

 

 

POTPORE KOJE DODJELJUJE OPĆINA VINICA

Bilo koja od dolje navedenih potpora osim POTPORE ZA NOVOROĐENČAD moguća je isključivo ukoliko pravna ili fizička osoba ni po kojoj osnovi nema dugovanja prema Općini.

Navedene općinske potpore primjenjuju se od 01.01.2020. godine.

 

VRSTA POTPORE

 

 

IZNOS POTPORE

 

POVRŠINA/KOLIČINA/UVJET

 

POTPORE U POLJOPRIVREDI

 

1.Osiguranje usjeva i nasada

50 % premije

do 5.000,00 po OPG-u / godinu

2.Nabava loznih sadnica

2,00 kn po sadnici

50 - 1000 kom.

3.Nabava voćnih sadnica

- jabuka

- šljiva, višnje, trešnje i ostale voćkarice

- kruška konzumna

- krušk viljamovka

- jagoda

- lješnjak, orah

-aronija, brusnica, borovnica

-maline, kupine, ribizl, šipak

-aromatično bilje (lavanda, i sl.)

 

2,00 kn po sadnici

4,00 kn po sadnici

4,00 kn po sadnici

6,00 kn po sadnici

0,25 kn po sadnici

2,00 kn po sadnici

5,00 kn po sadnici

3,00 kn po sadnici

1,00 kn po sadnici

 

50 – 900 kom.

50 – 150 kom.

50 – 100 kom.

50 – 100 kom.

1000 – 3000 kom.

50 – 1000 kom.

50- 1000 kom.

50- 1000 kom.

50-1500 kom.

4. Okrupnjavanje polj. zemljišta

2.000,00 kn/ha

Uvjet:

-- najviše 5.000,00 kn po OPG-u/godinu - manje od 50 ha zemljišta u vlasništvu

 

5. Osiguranje stoke

- 50 % premije po grlu

do najviše 5.000,00 kn po OPG-u/godinu

6. Sufinanciranje umjetnog

   osjemenjivanja

- 50 % cijene

do najviše 5.000,00 kn po OPG-u/godinu

7. Potpora za nabavu stoke ili opreme za

   proizvodne objekte u poljoprivredi

- 15%

Uvjet:

- oprema do 100.000,00 kn

maksimalno 15.000,00 kn/godinu

8. Oslobođenje od komunalne naknade

   objekata za polj. proizvodnju

 

 

- 100%

 

 

9. Oslobođenje od komunalnog doprinosa

   za objekte isključivo poljoprivredne

   proizvodnje

- 100%

 

10. Potpore za edukaciju

     poljoprivrednika:

- osnovna izobrazba

- dopunska izobrazba

 

- 100,00 kn po korisniku

- 50,00 kn po korisniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTPORE U PODUZETNIŠTVU

(za svaku mjeru traži se dostava instrumenta osiguranja plaćanja)

 

1. Oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa prilikom izgradnje proizvodnih pogona na području Općine

 

- 100%

 

- investitori izgradnje proizvodnih pogona na području Općine Vinica planiranih za zapošljavanje više od 10 djelatnika, najmanje 5 s područja Općine Vinica u trajanju od minimalno 1. godinu

2. Naknada dijela ili cijelog iznosa vodnog  

   doprinosa

- do 1.000,00 kn

- od 1.001,00 do 5.000,00 kn

- od 5.001,00 do 15.000,00 kn

- od 15.001,00 do 100.000 kn

 

 

 

- povrat 100% iznosa

- povrat 60 % upl. iznosa

- povrat 40 % upl. iznosa

- povrat 20 % upl.iznosa

 

2. Naknada dijela troška za nabavu opreme ili strojeva vrijednosti od 50.000,00 kn do 100.000,00 kn

-15 %

Dodatni uvjet:

- zapošljavanje jedne osobe s područja

Općine

- oprema se ne smije otuđiti min. 5 god.

 

 

3. Subvencija kamata poduzetn. kredita

 

1 % kamate

 

Prema uvjetima banaka

 

POTPORE U STAMBENOM ZBRINJAVANJU MLADIH

(pravo na mjeru se ostvaruje putem prijave na Javni poziv, a za svaku mjeru traži se dostava instrumenta osiguranja plaćanja)

 

1. Oslobađanje dijela obračunatog      

   komunalnog doprinosa

- 100 %

 

2. Povrat dijela vodnog doprinosa

- vodni doprinos do 5.000,00 kn

- vodni doprinos od 5.000,01 do

10.000,00 kn

 

- povrat 100 %

- povrat 50 %

 

 

 

 

 

 

3. Oslobođenje od plaćanja komunalne  

   naknade prvih 5. godina od dana

   početka korištenja nekretnine

- 100%

Uvjet

- od trenutka prijave prebivališta

- trajanje prebivališta minimalno 10

godina od početka useljenja

4. Sufinanciranje rata kredita za vrijeme

   trajanja subvencije

- 10%

Uvjet:

- odobreni maksimalni kredit 100.000,00

eura

-rok otplate minimalno 15 godina

-trajanje subvencije je 5 godina +

dodatna 1 godina za svako maloljetno

dijete te 2 godine za novorođeno dijete

u vremenu subvencije

 

5. Potpora mladoj obitelji za kupnju prve

   nekretnine

- do 25.000,00 kn

 

 

Uvjet:

- nakon kupnje prve nekretnine, korisnik potpore mora prijavljen i koristiti nekretninu minimalno 10 godina

- uvjete za korištenje mjere utvrđuje

posebno povjerenstvo

 

SUFINANCIRANJE EKONOMSKE     CIJENE VRTIĆA

 

 

1. Smještaj djece u predškolske ustanove

 

 

- sufinanciranje 50%

 

STAMBENO ZBRINJAVANJE BRANITELJA

1. Oslobođenje od komunalnog doprinosa

- 50 %

 

 

POTPORE DOMAĆINSTVIMA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBIT. KUĆA

 

1. Zamjena vanjske stolarije

2. Povećanje toplinske ovojnice grijanog prostora (vanjski zid,krov, strop, ukopani dijelovi te pod)

do 10 % ukupnih troškova, ali maksimalno do 6.000,00 kn

 

1. Ugradnja kondenzacijskog plinskog

   kotla

2. Ugradnja sustava za korištenje OIE

do 10 % ukupnih troškova, ali maksimalno do 3.000,00 kn

 

 

 

POTPORE STUDENTIMA

 

Mjesečna potpora studentima

- na studiju u Varaždinskoj, Međimurskoj i Koprivničko križevačkoj županiji

- u Zagrebu i ostalim županijama

 

300,00 kn/mjesečno

 

500,00 kn/mjesečno

 

01.10-30.06.

 

NAGRADE NAJUSPJEŠNIJIM STUDENTIMA

 

Nagrade najuspješnijim studentima

5.000,00

3 nagrade godišnje

 

 

POTPORE SREDNJOŠKOLCIMA KOJI KORISTE AUTOBUSNI PRIJEVOZ

-Potpore srednjoškolcima

30,00 kn mjesečno

9. do 6. mj.

POTPORE UČENICIMA KOJI SE ŠKOLUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA

- Potpore srednjoškolcima za deficitarna

zanimanja

200,00 kn mjesečno

9. do 6 mj.

 

 

SUFINANCIRANJE PROGRAMA PRODUŽENOG BORAVKA U OSNOVNOJ ŠKOLI

- Sufinanciranje programa do punog

iznosa troška prema Sporazumu sa OŠ

 

 

NABAVA RADNIH BILJEŽNICA I MAPA ZA SVE UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE VINICA

- podmirivanje troška nabava radnih

   bilježnica i mapa za sve učenike OŠ

   VINICA

-100%

 

 

POTPORE ZA NOVOROĐENČAD

 

- Potpora za:

1. dijete

2. dijete

3. dijete

4. dijete

 

5.000,00 kn

6.000,00 kn

7.000,00 kn

8.000,00 kn

 

 

Potpora za svako slijedeće dijete u obitelji

uvećana za 1.000,00 kn

 

 

PREUZIMANJE OBVEZA PLAĆANJA CIJENE ZA ODVOZ PELENA

Podmirivanje cijene javne usluge koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu otpadnih pelena

80 kn / korisniku

Uvjet:

- djeca do navršene 3 godine života

- odrasle osobe sa inkontinencijom

PREUZIMANJE OBVEZE PLAĆANJA CIJENE ODVOZA PUTEM MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Podmirivanje mjesečne cijene po korisniku

7,24 kn / korisniku

 

 

POTPORE UMIROVLJENICIMA

 

Jednokratne potpore umirovljenicima prigodom Uskrsa i Božića

200,00 kn

Uvjet: mirovinska primanja do 1.750,00 kn.

 

POTPORE ZA OČUVANJE TRADICIJE

Potpore za očuvanje tradicije - vuzemnice

150,00 kn

 

MJERE POMOĆI STANOVNICIMA U CILJU UBLAŽAVANJA EKONOMSKIH POSLJEDICA KRIZE UVJETOVANE

COVID -19

1. Sufinanciranje troška boravka djeteta u vrtiću i oslobađanje plaćanja udjela roditelja za mjesec TRAVANJ

 

 

 

2. KOMUNALNA NAKNADA ZA FIZIČKE OSOBE

 

 

 

 

3. Komunalna naknada za pravne osobe

 

 

 

 

 

 

4. oslobođenje od plaćanja zakupnine općinskih prostora za vrijeme obustave djelatnosti

 

 

 

-50%

 

 

 

 

 - odgoda plaćanja I. obroka za 2020. do 30. lipnja

 

 

 

 

- oslobađanje obveze plaćanja komunalne naknade u vrijeme trajanje mjere obustave obavljanja registrirane djelatnosti

 

 

 

-100% za pravne osobe koje su prema mjerama obustavile svoje djelatnosti

 

 

 

 

 

- na zahtjev pravne osobe

 

POTPORA UDRUGAMA

 

Općina Vinica osigurava potpore svim udrugama na svom području za provedbu planiranih programa na temelju javnog poziva i sklopljenog Ugovora.