Vijećnici Općinskog vijeća odrekli se prava na naknadu

Napisala on Čet, 14/05/2020 - 13:05,

Na jučerašnjoj sjednici, Općinsko vijeće Općine Vinica jednoglasno je podržalo jednu hvalevrijednu inicijativu. Naime, u ime Kluba vijećnika HDZ-a vijećnik Pavao Šipek predložio je da se vijećnici i članovi radnih tijela odreknu naknade za prisustvovanja i sudjelovanje u radu sjednice tijekom čitave 2020. godine na način da se 50 % sredstva od naknada uplati u fond za obnovu zagrebačke katedrale, a 50 % za humanitarnu akciju „Vratimo Palčiće u Petrovu“ koju je pokrenuo Klub roditelja nedonoščadi PALČIĆI.

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Vinica kao i članovi radnih tijela imaju pravo na naknadu u iznosu od 200,00 kn neto za svako prisustvovanje i sudjelovanje u radu sjednice te očekujemo na razini godine da bi se za spomenute ciljeve moglo preusmjeriti cca 23.000 kn. Na ovoj humanitarnoj inicijativi i konačnoj odluci zahvaljujem svim vijećnicama i vijećnicima Općinskog vijeća koji su se tako svojim odricanjem uključili u spomenute humanitarne akcije, izjavio je načelnik Marijan Kostanjevac.

Vijećnici su za sjednicu imali poduži dnevni red, a raspravljalo se još o izvršenju proračuna i programa u 2019. Godini i mjerama pomoći i potpora stanovništvu, poljoprivrednicima i poduzetnicima i ostalom o čemu će javnost biti obaviještena slijedećih dana.