Načelnik utvrdio mjere pomoći stanovništvu i gospodarstvu

Napisala on Uto, 31/03/2020 - 12:03,

Sukladno članku 44.i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članka 46. Statuta Općine Vinica te paketu mjera i preporuka Vlade RH, Načelnik Općine Vinica u cilju ublažavanja ekonomskih posljedica krize uvjetovane pandemijom koronavirusa utvrdio je slijedeće mjere pomoći mještanima:

1.Sufinanciranje troškova boravka djeteta u vrtiću :

a)Općina Vinica sufinancira i nadalje svoj udio od minimalno 50 % u ekonomskoj cijeni smještaja djece u svim vrtićima za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti uvjetovanih pandemijom koronavirusa.

b) Roditelji djece koja su korisnici predškolskog programa dječjeg vrtića SREĆA oslobađaju se plaćanja vlastitog udjela u sufinaciranju za mjesec travanja.

c) Dječji vrtić SREĆA koji djelatnost obavlja u prostoru u vlasništvu Općine Vinica temeljem Ugovora o zakupu oslobađa se plaćanja zakupnine od 01. travnja pa sve do okončanja izvanrednih okolnosti.

2. Uskrsnice umirovljenicima u iznosu od 200,00 kn biti će isplaćene svima koji zadovoljavaju uvjete mirovinskih primanja do 1.750,00 kn čim budu stvoreni uvjeti sukladno preporukama nacionalnog Stožera civilne zaštite te Hrvatskog zavoda za javnu zdravstvo za očuvanje zdravlja osoba životne dobi 60+ .

3. Komunalna naknada za fizičke osobe – Svi mještani ovih su dana dobili/ili će dobiti/ rješenja sa uplatnicama za komunalnu naknadu. Rješenja za komunalnu naknadu bili smo dužni poslati u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, no u skladu s preporukama rok za uplatu 1. obroka (kvartala) odgađa se do 30.lipnja tekuće godine.

4. Komunalna naknada za pravne osobe - sve pravne osobe koje su obzirom na registriranu djelatnost nakon stupanja na snagu Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, bile obuhvaćene te sukladno odluci dužne obustaviti obavljanje djelatnosti bit će oslobođeni obveze plaćanja komunalne naknade u cijelosti za vrijeme trajanja mjere.

Sve pravne osobe koje djelatnost obavljaju temeljem ugovora o zakupu u poslovnom prostoru  u vlasništvu Općine, a prema spomenutoj Odluci bile su obvezne obustaviti svoju djelatnost, bit će oslobođene plaćanja zakupnine za vrijeme trajanja mjera.

5. naknada za uređenje voda – mjere odgode odnosno oslobođenja za vrijeme trajanja izvanrednih mjera ne odnose se na naplatu naknade za uređenje voda za što su nadležne „Hrvatske vode“.

U ovom trenutku razmatraju se i drugi oblici pomoći kako stanovništvu tako i lokalnom gospodarstvu s kojima će svi biti na vrijeme upoznati.

                                                                                                             Načelnik Općine Vinica

                                                                                                               Marijan Kostanjevac