Načelnici Općina Vinica, Cestica, Petrijanec i Sračinec preuzeli mobilno reciklažno dvorište

Napisala on Pet, 28/02/2020 - 10:02,

Općine Vinica, Cestica, Petrijanec i Sračinec suvlasnici su novog mobilnog reciklažnog dvorišta koje će zajednički koristiti za zbrinjavanje reciklabilnog otpada na svojim područjima. U postupku nabave izrada mobilnog reciklažnog dvorišta bila povjerena je tvrtki TEHNIX d.o.o. iz Donjeg Kraljevca.

U četvrtak 27. veljače, zajedničko mobilno reciklažno dvorište u krugu proizvođača u Donjem Kraljevcu  preuzeli se načelnici Općina Vinica, Petrijanec i Sračinec, a primopredaji su bili prisutni  i g. Željko Horvat, direktor TEHNIX – a te Davor Skroza, direktor „Čistoće“.

- Prilikom primopredaje svi smo se načelnici složili  oko jednog -  da  našim domaćim  firmama  treba za ovakve specijalizirane namjene dati priliku i kako ćemo sigurno u narednom razdoblju i dalje surađivati na obostrano zadovoljstvo. Firma TEHNIX  zapošljava petstotinjak  radnika a ima i kooperante, specijalizirana je za takvu vrstu proizvod, od mobilnih do fiksnih reciklažnih dvorišta, kontejnera za smeće, kompostišta i svega ostalog što je vezano uz zaštitu okoliša i prirode, rekao je načelnik Općine Vinica koja je provodila čitav postupak nabave. 

Nabavom reciklažnog dvorišta Općine su osigurale mogućnost zbrinjavanja potencijalno opasnog reciklabilnog otpada, ali i poštivanje zakonske obveze o uspostavi mobilnih reciklažnih dvorišta do osiguranja klasičnih reciklažnih dvorišta na svom području. Raspored korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta Općine za sada se ne mijenja, a o eventualnim promjenama  mještani će biti pravovremeno obaviješteni. Osiguranjem mobilnog reciklažnog dvorišta pružili smo mogućnost svojim mještanima da potencijalno opasni otpad zbrinjavaju  u skladu sa zakonom i da njime ne zagađuju okoliš, u kojim je naporima ovaj  sjeverozapadni dio daleko ispred ostalih djelova naše države,  naglasio  je tom prilikom načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac.