Izvješće o ponovljenoj raspravi o Novom prijedlogu II Izmjena i dopuna PPUO Vinica

Napisala on Čet, 06/02/2020 - 07:02,

U postupku izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vinica provedena je Ponovljena javna rasprava o Novom prijedlogu II Izmjena i dopuna PPUO Vinica. Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18.  i 39/19.)  objavljuje se  IZVJEŠĆE O PONOVLJENOJ JAVNOJ RASPRAVI.