OBAVIJEST O PONOVLJENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NOVOM PRIJEDLOGU II.IZMJENA I DOPUNA PPUO VINICA

Napisala on Pet, 06/12/2019 - 10:12,
REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
     OPĆINA VINICA
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 350-02/18-01/16
URBROJ: 2186/011-04-19-18
Vinica, 28. studenog 2019.
 

   Općina Vinica na temelju članka 96.stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17.,114/18., 39/19. i 98/19.) objavljuje

PONOVLJENU JAVNU RASPRAVU
 
o Novom prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vinica
 

Članak 1.

Ponovljena javna rasprava o Novom prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vinica održati će se od 09. do 18. prosinca 2019.godine.

Članak 2.

Za vrijeme trajanja ponovljene javne rasprave Novi prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja  Općine Vinica biti će izložen na ponovljeni javni uvid u prostorijama Općine Vinica, Marčan, Vinička 5, svakog radnog dana od 09:00 do 14:00 sati te na web stranici Općine Vinica www.vinica.hr.

Članak 3.

Ponovljeno javno izlaganje o Novom prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vinica održati će se dana 12. prosinca (četvrtak) s početkom u 17,00 sati u dvorani za sastanke na 1.katu zgrade Općine Vinica, Vinička 5, Marčan, 42207 Vinica.

Članak 4.

Javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima uputiti će se posebna pisana obavijest o održavanju ponovljene javne rasprave.

Članak 5.

Obavijest o Ponovljenoj javnoj raspravi o Novom prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vinica biti će objavljena na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i na web stranici Općine Vinica.

Članak 6.

Mišljenja (mišljenje, suglasnost, očitovanje i druge akte) na Novi prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vinica mogu se izjaviti usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upisati u Knjigu primjedbi za vrijeme trajanja javnog uvida , dostaviti u pisanom obliku osobno ili putem pošte zaključno do 24. prosinca 2019. godine na adresu : Općina Vinica, Vinička 5, Marčan, 42207 Vinica.

U mišljenju se ne mogu postavljati novi i/ili drugačiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu Nacrta novog prijedloga II. Izmjena i dopuna PPUO Vinica.

                                                                                                                                     Jedinstveni upravni odjel

                                                                                                                                                Općine Vinica

NOVI PRIJEDLOG  II.IZMJENA I DOPUNA PPUO VINICA