Obavijest o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II.izmjena i dopuna PPUO Vinica

Napisala on Sri, 22/05/2019 - 13:05,

Sukladno članku 88. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17 i 114/18.) Općina Vinica obavještava javnost da je u postupku izrade 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vinica na temelju ukazane potrebe Općinsko vijeće donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine .

Odluka se može preuzeti ovdje, a eventualne primjedbe i prijedloge zainteresirani građani mogu dostaviti najkasnije do 04.lipnja 2019. godine.