Obavijest o mogućnostima financiranja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada kao i dobivanja posebnih spremnika za odlaganje otpadnih pelena

Napisala on Sri, 17/04/2019 - 13:04,

Prema Odluci o kriterijima za preuzimanje obveze korisnika plaćanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vinica, iz općinskog proračuna podmirivati će se trošak javne usluge plaćanjem računa za javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada.

Pravo na financiranje usluge mogu ostvariti umirovljenici (samac ili kućanstvo do dva člana) s mirovinom (prihodom) do 1.750,00 kn ili nezaposlene osobe (samac ili kućanstvo do dva člana) bez prihoda, a o pravu na financiranje usluge odlučiti će se posebnim rješenjem.

Uz ispunjen obrazac zahtjeva koji se podnosi za jednu kalendarsku godinu, a može se dobiti u Općini Vinica, potrebno je priložiti slijedeću dokomentaciju : presliku osobne iskaznice podnositelja i drugog člana domaćinstva, presliku posljednjeg ispostavljenog računa za uslugu prikupljanja komunalnog otpada, dokaz o ostvarenom prihodu (umirovljenici dostavljaju zadnji odrezak od mirovine ili izvadak s računa, a nezaposlene osobe potvrdu HZZ-a i Porezne uprave ) te izjavu o broju članova zajedničkog kućanstva.

Odlukom je također utvrđena mogućnost preuzimanja obveze plaćanja cijene za dio javne usluge koja se odnosi na prikupljanje, prijevoz i obradu pelena iz kućanstava u posebnim spremnicima.

Domaćinstva koja imaju potrebe za odlaganjem korištenih pelena u posebne spremnike, dostavljaju uz zahtjev i presliku posljednjeg računa, još slijedeću dokumentaciju : 

a)za djecu do 36 mjeseci starosti -presliku rodnog lista i uvjerenje o prebivalištu

b)za odrasle osoobe s inkontinencijom – presliku osobne iskaznice i potvrdu liječnika

Na temelju prikupljenih podataka/zahtjeva, Općina Vinica će sastaviti popis i dostaviti ga isporučitelju usluga koji će zainteresiranim korisnicima dostaviti posebne spremnike.

 

OBRAZAC ZAHTJEVA