Ministarstvo kulture osiguralo je 380.000,00 kn za zaštitu viničke nepokretne kulturne baštine

Napisala on Uto, 26/03/2019 - 13:03,

Općina Vinica na javni je poziv Ministarstva kulture za predlaganje javnih potreba u kulturi u 2019. godini prijavila dva projekta zaštite nepokretnih kulturnih dobara za realizaciju kojih je Ministarstvo osiguralo 380.000,00 kn . Odobrena su sredstva u iznosu od 280.000,00 kn za nastavak radova sanacije, rekonstrukcije i prenamjene kurije Patačić dok je za   nastavak sanacije najugroženijih dijelova ziđa Starog grada (Burga) Vinica osigurano 100.000,00 kn.

- Nadali smo se da ćemo dio sredstava za sanaciju i rekonstrukciju kurije Patačić osigurati i prijavom za investicijske potpore, međutim ta potpora nažalost je izostala. Zahvaljujem Ministarstvu kulture na razumijevanju i prepoznavanju potreba zaštite nepokretne kulturne baštine. Odobrena sredstva Ministarstva, iako najviša na području naše županije, sigurno nisu dovoljna da se dovrše planirani zahvati no svakako ćemo ih iskoristiti na najbolji mogući način, a projekt sanacije i rekonstrukcije kurije Patačić kandidirati ćemo na sve dostupne pozive i natječaje kako bismo uspjeli zatvoriti financijsku konstrukciju te nakon više od 10 godina radove privesti kraju, izjavio je načelnik Općine Marijan Kostanjevac.