Predavanje o mogućnostima uključivanja vikendica, klijeti i ostalih nekretnina u turističku ponudu

Napisala on Sri, 06/03/2019 - 09:03,

Varaždinska županija objavila je javni poziv za dodjelu potpora u turizmu u 2019. godini koje bi trebale doprinjeti osnovnim ciljevima definiranim Strategijom razvoja turizma Varaždinske županije 2015.-2025. godine: povećanju broja noćenja, unapređenju kvalitete usluge i sadržaja turističkog proizvoda, pretvaranju nedovoljno korištene nekretnine u turistički kapacitet i sl.

Upravo na temu korištenja velikog broja vikendica i klijeti na području Općine Vinica i njihovoe prenamjene u funkciju turizma odnosno stvaranja novih atraktivnih smještajnih kapaciteta te time i dodatnog prihoda vlasnicima, Općina Vinica u suradnji sa Turističkom zajednicom Varaždinske županije organizira predavanje koje će se održati u ponedjeljak , 11. ožujka s početkom u 19,00 sati u dvorani za sastanke u zgradi Općine Vinica.

Tom prilikom Miran Bojanić Morandini , direktor TZ Varaždinske županije, predstaviti će uvjete i kriterije objavljenog javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora te projekt „Kuće za odmor s pričom“.