Proračun Općine Vinica za 2019. godinu

Napisala on Pon, 31/12/2018 - 18:12,

Na prijedlog  načelnika Općine Vinica, Općinsko vijeće donijelo je proračun za 2019. godinu „težak“ preko 17 milijuna kuna. Proračun obuhvaća sve bitne segmente kako u prihodima tako i u rashodima. Porezni prihodi planirani su sa 6 milijuna kuna odnosno 33% , a najveći udio u prihodima, 9,66 miljuna kuna ili  54 % odnosi se na kapitalne pomoći za prijavljene i većim dijelom već odobrene razvojne projekte poput dogradnje dječjeg vrtića,   rekonstrukcije kurije Patačić, rekonstrukcije Vatrogasnog doma u Vinici, energetsku obnovu zgrada i slično čija se realizacija očekuje u slijedećoj godini.

Iako veći dio proračuna otpada na komunalne investicije i održavanje komunalne infrastrukture, proračunom su planirani rashodi i izdaci za sve javne potrebe od sufinanciranja dječjeg vrtića, osnovnoškolskog , srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, sredstva za rad udruga i sl., rekao je načelnik Općine Marijan Kostanjevac koji je ujedno zahvalio svim vijećnicima na podršci prilikom donošenja proračuna.

VODIČ ZA GRAĐANE : PRORAČUN U MALOM 

PRORAČUN OPĆINE VINICA ZA 2019. GODINU