Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna PPUO Vinica

Napisala on Sub, 08/12/2018 - 19:12,

Općina Vinica na temelju članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 . i 65/17.) te Zaključka o utvrđivanju Prijedloga II.Izmjena i dopuna PPUO Vinica i upućivanja   na javnu raspravu , KLASA: 350-02/18-01/16 , URBROJ: 2186/011-03-18-2   od dana   14. studenog 2018.godine, objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu

II.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vinica 

Članak 1.

Javna rasprava o Prijedlogu II.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vinica održati će se od   10.   do   20. prosinca 2018. godine.

Članak 2.

Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vinica bit će   izložen na javni uvid u prostorijama Općine Vinica, Marčan, Vinička 5, svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 14,00 sati.

Članak 3.

Javno izlaganje o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna PPUO-a Vinica održati će se  dana 12. prosinca (srijeda) 2018. godine s početkom u   18,00 sati u dvorani za sastanke na 1. katu zgrade Općine Vinica, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica.

Članak 4.

Javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima uputiti će se posebna pisana obavijest o održavanju javne rasprave.

Članak 5.

Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna PPUO Vinica biti će objavljena najmanje   8 dana prije početka iste na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i na stranicama Općine Vinica.

Članak 6.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog II Izmjena i dopuna PPUO Vinica mogu se izjaviti usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upisati u Knjigu primjedbi za vrijeme trajanja javnog uvida, dostaviti u pisanom obliku ili putem pošte zaključno do zadnjeg dana trajanja javne rasprave na adresu : OPĆINA VINICA, Marčan, Vinička 5, 42207 .

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i ne sadrže ime i prezime te adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u izradi Izvješća o javnoj raspravi .

SAŽETAK  (naslovnica)

SAŽETAK 

K1_KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA

K2A_INFRASTRUKTURA_POSTA_TELEKOM_ENERGETIKA

K2B_INFRASTRUKTURA_VODNOGOSP_OTPAD

K3_1_UVJETI KORISTENJA_UREDJENJA I ZASTITE PROSTORA

K3_2 PLANSKE MJERE ZASTITE

K4a_GP VINICA_LADANJE_VRATNO

K4b_GP VINICABREG_GOR_PESECNO