Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Proračuna Općine Vinica za 2019. godinu

Napisala on Pet, 19/10/2018 - 13:10,

U skladu s člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13. i 85/15.),  člancima  37. i 38. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15.)  te zaključkom Načelnika Općine Vinica utvrđeni Nacrt prijedloga proračuna Općine Vinica za 2019. godinu upućuje se na prethodnu raspravu sa zainteresiranom javnošću. Svi zainteresirani svoje  primjedbe i prijedloge mogu dostaviti na propisanom obrascu do 09.11.2018. godine, a nakon prikupljenih mišljenja i prijedloga utvrditi će se konačni prijedlog Proračuna Općine Vinica koji će se uputiti Općinskom vijeću na donošenje. 

Nacrt prijedloga Proračuna Općine Vinica za 2019. godinu

Obrazac za sudjelovanje  u javnoj raspravi