Javni poziv za dodjelu novčanih potpora učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja

Napisala on Čet, 27/09/2018 - 13:09,
REPUBLIKA HRVATSKA
 Varaždinska županija
       OPĆINA VINICA
         NAČELNIK
Klasa: 602-03/18-01/01
Urbroj: 2186/011-03-18-1
Vinica, 26. rujna   2018. 

     Na temelju članka 4. Odluke o pružanju novčane potpore učenicima srednjih škola koji se školuju za deficitarna zanimanja, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu novčanih potpora učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja

  1. Općina Vinica će       u nastavnoj godini 2018/2019. učenicima s prebivalištem na području Općine Vinica dodjeljivati novčane potpore       u iznosu od 200,00 kn mjesečno
  2. Pravo na mjesečnu novčanu potporu mogu ostvariti učenici upisani u redovne obrazovne programe za zanimanja koja se Preporukom HZZ-a smatraju deficitarnim ( bravar, zavarivač, krojač, armirač, tapetar, limar, vozač, elektroinstalater, instalater kućnih instalacija, soboslikar, zidar, automehatroničar, fasader, konobar, tesar, monter, keramičar, stolar, pekar, kuhar, mesar, obučar, galanterist, strojobravar, CNC operater)      pod uvjetom da su oni kao i njihovi roditelji/staratelji/zakonski skrbnici imaju prebivalište na području   Općine Vinica

 

 3.Uz ispunjen obrazac prijave učenici dostavljaju :

- potvrdu škole o redovitom upisu u školsku godinu s naznakom obrazovnog programa    te razreda

-  presliku osobne iskaznice kao i preslike osobnih iskaznica roditelja/staratelja/  zakonskih skrbnika   ili uvjerenja o prebivalištu

-   broj-žiro računa na koji će isplaćivati potpora

4.Rok za podnošenje prijava je 19. listopada 2018., a mogu se dostaviti osobno ili poštom na

adresu: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5. nepotpune prijave te prijave dostavljene van roka neće se uzeti u obzir.

                                                                                     Načelnik Općine Vinica

                                                                                       Marijan Kostanjevac