Javni poziv za dodjelu novčanih potpora studentima s područja Općine Vinica

Napisala on Čet, 27/09/2018 - 13:09,

 

REPUBLIKA HRVATSKA
   Varaždinska županija
       OPĆINA VINICA
         NAČELNIK
Klasa: 602-04/18-01/06
Urbroj: 2186/011-03-18-1
Vinica, 26. rujna   2018. 
 

     Na temelju članka 3. Odluke o uvjetima i kriterijima pružanja novčane potpore studentima Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 60/13.), Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu novčanih potpora studentima s područja Općine Vinica

  1. Općina Vinica će u akademskoj godini 2018/2019.   dodjeljivati novčane

potpore u iznosu od:

  1. a)300,00 kn mjesečno – studentima koji studiraju na području Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije
  2. b)500,00 kn mjesečno – studentima koji studiraju u Zagrebu, u ostalim županijama u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu
  1. Studenti će ostvariti pravo na mjesečnu novčanu potporu pod slijedećim uvjetima:

- da oni, kao i njihovi roditelji/staratelji/zakonski skrbnici imaju prebivalište na području  

Općine Vinica

- da su redoviti studenti

- da su ostvarili minimalni prosjek ocjena od 2,5 u prethodnoj godini studija

- da mjesečna primanja po domaćinstvu studenta ne prelaze iznos od 3 prosječne mjesečne plaće

   u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini

     3. Radi ostvarenja prava na novčanu potporu studenti uz prijavu dostavljaju slijedeću dokumentaciju:

- presliku vlastite osobne iskaznice te preslike osobnih iskaznica roditelja/staratelja/ zakonskih skrbnika

- potvrdu visokog učilišta o redovnom upisu u akademsku godinu s naznakom godine studija i semestra

- potvrdu visokog učilišta o ostvarenom prosjeku ocjena (odnosi se na studente 2. i viših godina studija, a studenti upisani u 1. godinu diplomskog studija dostavljaju potvrdu s prosjekom ocjena ostvarenim na preddiplomskom studiju)

- potvrdu Porezne uprave o prihodima ostvarenim u prethodnoj godini   kao dokaz o primanjima za svakog roditelja/staratelja/zakonskog skrbnika odnosno odgovarajuću potvrdu o visini prihoda ukoliko roditelji/staratelji/zakonski skrbnici studenta ostvaruju prihode u inozemstvu

- broj žiro - računa na koji će se vršiti uplata potpore

   4. Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom zaprimaju se zaključno do 22. listopada 2018. godine, a mogu se dostaviti osobno ili poštom na adresu: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5.

Nepotpune prijave te prijave dostavljene van roka neće se uzeti u obzir.

                                                                                     Načelnik Općine Vinica

                                                                                      Marijan Kostanjevac