Načelnik uručio bicikle gerontodomaćicama

Napisala on Sri, 01/08/2018 - 19:08,

Od 16. srpnja u Općini Vinica zaposlene su 3 žene koje će u sklopu projekta zapošljavanja žena „ZAŽELI biti uključena“ raditi na pružanju pomoći u kući starijim osobama u neprekidnom trajanju od 23 mjeeca. Projekt zajedno provode Općine Vinica, Donja Voća i Bednja, a u cijelosti se financira iz Europskog socijalnog fonda.

Kako bi gerontodomaćice lakše stizale do korisnika pomoći kojih ima u svim naseljima Općine, u sklopu projekta kupljeni su bicikli. Bicikli se ženama daju na korištenje za vrijeme trajanja projekta nakon čega su ih one dužne vratiti u Općinu, a načelnik Marijan Kostanjevac danas je svakoj od zaposlenih žena nakon potpisivanja izjave o primopredaji , uručio bicikl na korištenje za vrijeme trajanja projekta.