Natječaj za dodjelu novčanih nagrada najuspješnijim studentima

Napisala on Pet, 09/03/2018 - 11:03,
REPUBLIKA HRVATSKA
   Varaždinska županija
       OPĆINA VINICA
          NAČELNIK
Vinica, 07. ožujka 2018.

 

               Na temelju članka 9. stavak 2. Odluke o nagradama najuspješnijim studentima

( „Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6 /14.), načelnik Općine Vinica raspisuje

 

N A T J E Č A J

za dodjelu nagrada najuspješnijim studentima

 

I.   Predmet natječaja: Dodjela nagrada najuspješnijim studentima s prebivalištem na području Općine Vinica,

 

II. Povodom Dana Općine, Općina Vinica dodijelit će 3 nagrade najuspješnijim redovitim   studentima, svaka u iznosu od 5.000,00 kn

  

III. Nagrade će se dodijeliti prema kriterijima iz Odluke o nagradama najuspješnijim studentima koja se može preuzeti na www.vinica.hr,   a kandidati trebaju zadovoljavati slijedeće uvjete:

-          da su državljani RH

-          da imaju prebivalište na području Općine Vinica u trajanju najmanje 2 godine

-          da im je prosjek ocjena svih položenih ispita tekućeg studija, uključujući i prethodno završene razine studija, iznad 4,49

-          da su redovno upisani u drugu ili višu godinu studija i da nemaju zaostajanja tijekom studija.

 

IV Uz prijavu koja se dobiva u Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Vinica ili preuzima na

     www.vinica.hr   kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

a)   presliku važeće domovnice ili putovnice

  1. b)presliku važeće osobne iskaznice ili potvrdu nadležne PU Varaždinske o duljini prebivališta na području Općine
  2. c)potvrdu visokog učilišta o upisu u tekuću akademsku godinu (2017./18.) u statusu redovitog studenta iz koje je vidljiva godina studija, naziv i vrsta studija, trajanje studija (broj semestara) i godina upisa prve godine.
  3. d)ovjereni prijepis ocjena svih godina tekućeg studija, a studenti diplomskih studija dostavljaju i ovjereni prijepis ocjena prethodno završene razine studija
  4. e)studenti na studijima u inozemstvu dokumente pod c) i d) dostavljaju i prevedene na hrvatski jezik i ovjerene kod sudskog tumača.

 

V      Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u Jedinstveni upravni odjel Općine

        Vinica, Marčan, Vinička 5, zaključno do ponedjeljka 26. ožujka 2018. godine.

 

                                                                                                Načelnik Općine Vinica

                                                                                                   Marijan Kostanjevac