Priopćenje načelnika po pitanju romskog naselja Strmec Podravski

Napisala on Pet, 15/12/2017 - 10:12,

Općina Vinica svim raspoloživim sredstvima osporavati će i od svih nadležnih tijela od župana, Vlade Republike Hrvatske te Sabora zahtijevati stavljanje van snage svih prostorno-planskih dokumenata Općine Petrijanec dok se svim žiteljima romskog naselja ne promjene adrese odnosno mjesto prebivališta koje ne može i ne smije biti Donje Vratno.

Općina Vinica odrekla se dijela svog teritorija upravo na inicijativu i traženje Roma 1992. godine koji su do tada sva svoja prava ostvarivali u Petrijancu. Općinsko vijeće Općine Vinica je 1994. godine na tragu te činjenice te peticije sa više od 1600 potpisa donijelo i konačnu odluku na temelju koje je u skladu sa zakonom i kroz saborsku proceduru proveden postupak izdvajanja tog dijela naselja iz područja Općine Vinica. Sabor je 1997. godine usvojio Zakon o područjima županija, gradova i općina Republike Hrvatske , objavljen u „Narodnim novinama“ broj 10/97., čime je sporno područje ponovno vraćeno Općini Petrijanec kamo je uvijek i pripadalo. Općina Petrijanec protivila se tom Zakonu te je predala i Zahtjev za ocjenu ustavnosti točke 10. broj 14 (Varaždinska županija - Općina Petrijanec) Zakona o područjima županija, gradova i općina RH no Ustavni sud Republike Hrvatske u cijelosti je odbio njihov zahtjev (Presuda U-I-282/1997. od 22.rujna 1999.godine.

Slijedom Zakona o naseljima Općina Petrijanec bila je dužna tom naselju odrediti naziv, evidentirati ga i uvrstiti u prostorno-planske dokumente, a što nikada nije učinila. Nadalje, Općina Petrijanec slijedom Zakona o naseljima pozvana je na određivanje naziva naselju i dopisom Središnjeg ureda Državne geodetske uprave od 25.05.2011. godine, a kasnije i od strane Područnog ureda za katastar Varaždin od 05.06.2014. godine , što je i dalje ignorirala.

U svim tim događanjima najviše i to financijski izgubila je naša Općina jer je gubitkom dijela teritorija izgubila i status pogranične općine te pravo na tzv. hidrorentu. Čitavo vrijeme ukazivali smo na problem naziva naselja Roma no za nas je neočekivano uslijedio nedopustiv i protuustavan obrat, da li zbog neznanja ili pak upliva određenih političkih struktura u cijeli slučaj tako da je Ured koji je najprije tražio određivanje naziva naselju u skladu sa zakonom, najvjerojatnije i to pod političkim pritiskom donosio rješenja proturječna svom prvotnom traženju.

Tragajući za istinom dobili smo od pročelnice Područnog ureda za katastar podatak o   političkom uplivu tadašnjih najviših županijskih dužnosnika.

Zbog toga ću u svojstvu načelnika Općine najprije od odgovornih tražiti stavljanje van snage svih prostorno-planskih dokumenata Općine Petrijanec, a od župana Čačića, Vlade Republike Hrvatske i Sabora,   zatražiti ću pokretanje postupka i utvrđivanje odgovornosti za takve nečasne postupke i njihove aktere.

Mi u Općini nismo protiv Roma i protiv njihovog naselja, ali općina kao institucija te njeno predstavničko i izvršno tijelo te svi građani ne moraju trpjeti takve ad hoc slučajeve. Podsjećam na problem Arboretuma, dječjeg vrtića, županijskih i lokalnih cesta na području Općine, zamjene nekretnina (neboder – Arboretum), našeg Motela, sada Roma, ne znam, ali vjerujte, postavljam si pitanje što je slijedeće – izjavio je Načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac .